Prawo Karne

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Jakie konsekwencje niesie za sobą prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub na zakazie

radca prawny Arleta Dub-Brych

 

 

Zakaz prowadzenia pojazdów spędza sen z powiek u niejednego byłego kierowcy. Jeśli należysz do nich i zastanawiasz się co Ci grozi za kierowanie samochodem na tzw. "zakazie", to pozostań na te stronie.

W ostatnich latach bardzo wiele słyszy się o nieustannych wzrostach stawek mandatów, jakie policja może nałożyć na niezdyscyplinowanych kierowców. Przepisy są coraz bardzie surowe.

Nieustanne zaostrzanie kar ma za zadanie zagwarantować bezpieczeństwo na drodze. 

 

Spis treści: 

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych prawem dokumentów

Brak uprawnień a ubezpieczenie OC

 

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień to nie to samo co prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy.

Kierowca prowadzi pojazd bez uprawnień gdy nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do kierowania pojazdem.

Jest to osoba, która nie zdecydowała się na uczestnictwo w kursie prawa jazdy i nie podeszła do egzaminu końcowego. Fakt ten, nie przeszkodził jej jednak w tym, aby usiąść za kierownicą samochodu.

Art. 94 Kodeksu wykroczeń

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych”.

Prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny bez uprawnień będzie się natomiast wiązało z karą nagany lub grzywny do 1500 zł.

W praktyce grzywna może wynieść nawet do 30.000 zł.

Oprócz kary sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Niezastosowanie się do środka karnego będzie dla niesubordynowanego kierowcy oznaczało możliwość orzeczenia kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

 

Prowadzenie pojazdu po zatrzymaniu prawa jazdy

Kierowca może stracić dokument uprawniający go do kierowania pojazdem:

  •  gdy funkcjonariusz zatrzymujący samochód do kontroli poweźmie wątpliwość co do trzeźwości kierowcy lub zajdzie uzasadnione podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających,
  • upływu terminu ważności dokumentu,
  • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny, przy czym u kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok maksymalna liczba punktów wynosi 20,
  • nałożenia przez sąd środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub orzeczenia wobec kierowcy cofnięcia przysługujących mu uprawnień,
  • niewyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową pomimo orzeczonego uprzednio ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie do środków transportu spełniających opisany wymóg,
  • przekroczenia na obszarze zabudowanym prędkości o ponad 50 km/h,
  • przewożenia osób w ilości przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu,
  • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy

Warto nadmienić, że w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, nadając jej jednocześnie rygor natychmiastowej wykonalności.

Jeżeli osoba pomimo to ponownie kierowała pojazdem silnikowym, okres obowiązywania decyzji ulega przedłużeniu do 6 miesięcy.

Jeśli decyzja nie została jeszcze wydana, starosta wydaje ją z góry na okres 6 miesięcy.

 

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych prawem dokumentów

Brak uprawnień do kierowania pojazdami to nie to samo co brak dokumentu.

O ile w pierwszym przypadku konsekwencje muszą być w zrozumiały sposób dotkliwe ze względu na potencjalne zagrożenie, jakie osoba bez odpowiedniego przeszkolenia stwarza na drodze, tak też w drugim przypadku ustawodawca wyciąga konsekwencje wyłącznie za „zapominalstwo” i nieposiadanie przy sobie dokumentów.

Art. 95 Kodeksu wykroczeń

Kto prowadzi na drodze publicznej, w sferze zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany”.

W ostatnich latach wprowadzono wiele udogodnień dla kierowców pod kątem ilości dokumentów, jakie muszą mieć każdorazowo przygotowane w razie wystąpienia kontroli drogowej.

Obecnie funkcjonariusze policji mają możliwość zweryfikowania danych dotyczących pojazdu oraz jego posiadacza, a także różnego rodzaju zdarzeń takich jak kradzież samochodu, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, termin następnego badania technicznego, cofnięcie uprawnień oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Ponadto rejestr pozwala na zweryfikowanie czy została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

Co więcej, kierowcy nie są zobowiązani do posiadania przy sobie prawa jazdy, wystarczy bowiem legitymowanie się dowodem osobistym, na podstawie którego funkcjonariusz jest w stanie zweryfikować wszystkie istotne informacje.

 

Brak uprawnień a ubezpieczenie OC

Co do zasady ubezpieczyciel wypłaca w naszym imieniu świadczenia należne z tytułu kolizji, w jakiej braliśmy udział.

Sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie, jeśli nie posiadamy uprawnień do kierowania pojazdem. Wówczas ubezpieczyciel może dochodzić od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Należy jednak mieć na uwadze, że osoba kierująca pojazdem bez uprawnień nie może być każdorazowo automatycznie wskazywana jako sprawca zdarzenia, lecz konieczne jest dokładne przeanalizowanie przyczyn i okoliczności wypadku bądź kolizji.

 

Jak więc widać, jazda bez uprawnień wiąże się z całym szeregiem przykrych konsekwencji – przede wszystkim w sferze odpowiedzialności karnej oraz finansowej.

Wysoko zakreślone przez ustawodawcę sankcje mają stanowić dla kierowców swego rodzaju bat, zmuszający ich do racjonalnej kalkulacji czy warto podejmować ryzyko i narażać się na niepotrzebne problemy.

Dodatkowym elementem odstraszającym staje się roszczenie regresowe, z którego mogą skorzystać towarzystwa ubezpieczeniowe. O ile w przypadku drobnej stłuczki suma, jaką przyjdzie nam zapłacić może nie robić większego wrażenia, tak też w razie gdyby doszło do wypadku z udziałem osób poszkodowanych, jej wysokość może sięgnąć astronomicznych rozmiarów. Warto zatem mieć to na uwadze przed podjęciem pochopnej decyzji.  

Jeśli interesuje Cię powyższe zagadnienie i masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail lub na telefoniczną poradę prawną.

Kancelaria Radcy Prawnego Arlety Dub-Brych zajęła I miejsce w Konkursie Orły Prawa 2022 o czym możesz przeczytać tutaj

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, Lelów



Dodano: 03 listopada 2022 Wyświetleń: 1287 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top