Zakres usług na obszarze Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie miasta Częstochowa i okolicznych miejscowości już siedem lat. Zaufało jej wielu przedsiębiorców jak i ogromna liczba osób fizycznych. Przez ten okres powierzano jej sprawy proste jak i niezwykle skomplikowane, a także wielowątkowe. Każdą sprawę traktuje indywidualnie i priorytetowo.  Świadczy doraźną pomoc prawną oraz w ramach stałej obsługi prawnej. Z sukcesami reprezentuje klientów przed sądami i organami.

Sprawy cywilne – Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych udziela pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń majątkowych. Pomoc ta obejmuje sporządzanie opinii prawnych, projektów umów, reprezentację w toku negocjacji, mediacji, a także przed sądami. 

Sprawy gospodarcze – Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych specjalizuje się w tworzeniu podmiotów gospodarczych na terenie Częstochowy – spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje je przed sądami i organami administracji. 

Sprawy rodzinne – Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych reprezentuje osoby fizyczne w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, a także o podziału majątku. 

Sprawy karne – Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych reprezentuje osoby fizyczne jako obrońca w sprawach karnych oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonych na wszystkich etapach postepowania.

Nieruchomości i reprywatyzacja mienia – Częstochowa

Radca prawny Arleta Dub-Brych zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie obrotu nieruchomościami (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem, użyczenie, dzierżawa), regulowaniem prawa własności nieruchomości, zakładaniem Ksiąg Wieczystych, przekształcaniem nieruchomości rolnych w budowlane, odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości. Reprezentuje spółki deweloperskie. 
 

Wstecz

W naszej historii skutecznie pomogliśmy setkom Klientów. Pomożemy też Tobie.

Dostałeś pozew? Nie czekaj! Weź sprawy w swoje ręce i zobacz co zrobić.
Wszystko, co mi mówisz, pozostaje w tajemnicy. Ujawniane jest tylko to co niezbędne do wygrania sprawy.

Dowiedz się więcej
Top