Prawo Karne

Ratunek dla kierowców objętych zakazem prowadzenia pojazdów z powodu stanu nietrzeźwości.

Ratunek dla kierowców objętych zakazem prowadzenia pojazdów z powodu stanu nietrzeźwości.

W wyniku nowelizacji ustawy – Kodeks Karny Wykonawczy od 2015 roku w polskim systemie prawnym funkcjonuje instytucja środka karnego polegającego na zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Blokada alkoholowa, nie zagłębiając się szczegółowo w aspekty techniczne, jest to urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu silnikowego w przypadku znajdowania się pod wpływem alkoholu.

Teoretycznie w blokadę alkoholową wyposażyć może każdy kierowca, jednakże w praktyce najbardziej zainteresowani nią powinni być wszyscy Ci w stosunku do których Sąd wydał orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów. Przepisy przewidują bowiem rozwiązanie zgodnie z którym osoba względem której zastosowano rzeczony zakaz może po wykonaniu co najmniej połowy kary wnioskować o jej zmianę i wykonywanie w dalszym ciągu w formie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową. Co ważne również osoby wobec których Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mogą wnioskować o zmianę w tym zakresie. W ich przypadku jednak musi upłynąć co najmniej 10 letni okres wykonywania kary.

Upływ czasu to jednak nie jedyna przesłanka, która warunkuje wydanie zgody na zmianę sposobu odbywania kary przez Sąd. Oprócz obiektywnego zdarzenia jakim jest upływ czasu, ustawa przewiduje również kryterium subiektywne, odwołujące się do pozytywnej prognozy w zakresie przyszłego zachowania skazanego. W praktyce chodzi o wykazanie, że osoba względem której orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów zrozumiała swój błąd, wyciągnęła odpowiednie wnioski oraz, że przyznanie jej ponownej możliwości prowadzenia pojazdów nie spowoduje zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji.

W tym miejscu należy z całą mocą podkreślić, że omawiane regulacje należy traktować w kategoriach wyjątku od ogólnej reguły w związku z czym absolutnie nie należy ich utożsamiać z „nagrodą” za rzetelne odbywanie kary przyznawaną każdemu. Zezwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową jest w dalszym ciągu karą, jednakże odbywaną w mniej uciążliwy dla skazanego sposób.

Na podstawie powyższych wskazań, odwołujących się do sędziowskiego uznania i wyjątkowości przyznawania przedmiotowych uprawnień w myślach wielu osób zapewne zrodziło się pytanie „czy istnieje jakikolwiek sposób na zwiększenie swoich szans?”. Odpowiedź brzmi – oczywiście, że tak. Naturalnie nigdy nie można założyć z pełną pewnością, że rozpatrując dany wniosek sąd przychyli się do jego treści, jednakże chcąc zwiększyć swoje szanse warto spróbować przekonać Sąd co do zaistniałej przemiany, wyciągniętych wniosków i zmianie określonych zachowań. W tym celu można wskazać na praktykowaną działalność charytatywną czy społeczną, aktywność w zakresie propagowania prawidłowych postaw społecznych czy w przypadku osób z problemem alkoholowym- dobrowolne poddanie się terapii uzależnień, potwierdzonej pozytywnymi opiniami terapeutów poświadczającymi jej skuteczność. Bardzo ważna jest również pozytywna opinia kuratora sądowego sporządzona na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Mówiąc więc jednym zdaniem - Sąd musi mieć maksymalną pewność, że obdarzając sprawcę zaufaniem nie popełni błędu.

Oczywiście pamiętać należy, że przyznane uprawnienie może zostać odebrane. Ustawodawca zostawił sobie furtkę pozwalającą na uchylenie zezwolenia w przypadku rażącego naruszenia porządku prawnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić kluczowe znaczenie słówka „rażącego”. Jest ono bowiem z jednej strony sformułowaniem bardzo nieostrym, pozwalającym na bardzo szeroką interpretację poszczególnych zdarzeń, przy czym jednak z drugiej strony stanowi swego rodzaju parasol ochronny dla osób korzystających z dobrodziejstw omawianej instytucji. Trzeba bowiem je rozumieć w ten sposób, że drobne wykroczenie drogowe, polegające np. na minimalnym przekroczeniu dozwolonej prędkości nie powinno rodzić większych konsekwencji poza ewentualnym mandatem karnym, jednakże brawurowa jazda, cechująca się wyraźnie lekceważącym stosunkiem do przepisów, stwarzająca realne zagrożenie dla uczestników ruchu czy polegająca na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu może skończyć się uchyleniem zezwolenia Sądu.

Zmierzając do zakończenia podkreślić należy, że z całą pewnością poza zakresem niniejszego artykułu pozostało wiele zagadnień związanych z omawianym tematem. Niestety nie sposób w jednym miejscu odpowiedzieć na wszelkie pytania. Oczywistym jest również, że temat blokady alkoholowej, głównie ze względu na duży czynnik „uznaniowości” Sądu może być ciężki do zinterpretowania dla osoby nie mającej doświadczenia w tej dziedzinie. Dlatego też wydaje się, że w tym miejscu należy polecić skorzystanie z usług i pomocy profesjonalisty, który pomoże ocenić, czy w danej sytuacji spełnione zostały wszystkie przesłanki wyrażenia przez Sąd zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową, jakie kroki podjąć, jak skonstruować wniosek a następnie uzasadnić go w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć swoje szanse na jego uwzględnienie.

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Państwu w rozwiązaniu problemu lub wzbudził Państwa zainteresowanie uprzejmie proszę o udostępnienie go, zostawienie komentarza i polubienie. Będzie to dla Nas wyraźny sygnał motywujący do dalszej pracy i tworzenia kolejnych treści.

Jednocześnie zachęcam do odwiedzin Naszego bloga. Znajdują się na nim treści dotyczące wielu dziedzin prawa w tym m.in prawa rodzinnego, spadkowego czy karnego. Jeżeli jednak Państwa zainteresowanie wzbudza nieporuszany dotychczas temat zapraszam do dzielenia się swoimi pomysłami w komentarzu. Dzięki temu udostępniane treści będą jeszcze bardziej zbliżone do Państwa oczekiwań.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Arlety Dub-Brych zajęła I miejsce w Konkursie Orły Prawa 2022 o czym możesz przeczytać tutaj

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 05 sierpnia 2021 Wyświetleń: 1188 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top