Prawo Rodzinne

Rozwód w 21 dni - czy to możliwe

Rozwód w 21 dni - czy to możliwe

Rozwód w 21 dni to fakt czy mit? Przeglądając Internet, możesz zauważyć obiecujące oferty pomocy prawnej, gwarantujące uzyskanie rozwodu zaledwie w 21 dni. Choć brzmią one bardzo kusząco, to pojawia się pytanie, czy są realne.

 

Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak to wygląda naprawdę. Czy uzyskanie wyroku  rozwodowego w 21 dni jest możliwe:

 

Przebieg postępowania rozwodowego

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie ma dwóch takich samych rozwodów. Każdy z nich jest inny, podobnie jak różnią się biorący w nim udział małżonkowie. W jednym przypadku strony będą wnosiły zgodnie, ponieważ wygasły pomiędzy nimi wszelkie uczucia. Nie widzą dla siebie wspólnej przyszłości, a jednocześnie nie chcą toczyć konfliktów. Zależy im, aby najzwyczajniej rozejść się i wkroczyć na nową drogę życia.

 

Przy innym rozwodzie pojawią się kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów lub kontaktów z dzieckiem. Z automatu mogą one znacznie skomplikować i wydłużyć całe postępowanie. Z tego względu każda sprawa wymaga indywidualnej oceny i dokładnego zgłębienia.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany przebiegiem rozwodu z praktycznego punktu widzenia, to wygląda on następująco. W pierwszej kolejności do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków należy złożyć pozew. Jeżeli nie jesteś pewien jak go sporządzić, warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie Twoje żądania znajdą odzwierciedlenie w treści pozwu.

 

Wina i kwestia władzy rodzicielskiej

Pozew może poruszać rozmaite kwestie. Rzeczą pierwszorzędną jest oczywiście rozstrzygnięcie o rozwodzie małżonków. Może to nastąpić z orzeczeniem o winie lub bez takiego orzeczenia. Sąd zaniecha ustalenia winy na zgodny wniosek stron. Jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, uregulowania wymaga kwestia władzy rodzicielskiej. W uzasadnionych przypadkach sąd może ją ograniczyć jednemu z rodziców np. do decydowania w istotnych sprawach dziecka. Może również całkowicie go jej pozbawić, jeżeli zaistnieją odpowiednie przesłanki. Przykładem jest tutaj przemoc psychiczna lub fizyczna. Na temat winy za rozkład pożycia małżeńskiego pisaliśmy już wiele razy. Możesz o tym przeczytać tutaj, tutaj i tutaj. A o tym, co możesz uzyskać od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozwodu tutaj.

 

Opieka nad dzieckiem i kontakty

Elementem rozwodu może być również zagadnienie opieki nad dzieckiem. Jeżeli rodzice są w stanie znaleźć nić porozumienia, mogą zdecydować się na opiekę naprzemienną. Dziecko przebywa wtedy np. tydzień u jednego rodzica, a tydzień u drugiego. Innym rozwiązaniem jest przydzielenie opieki jednemu z rodziców i ustalenie kontaktów na rzecz małżonka. Więcej na temat opieki naprzemiennej możesz przeczytać tutaj, a o tym, jaki ona ma wpływ na alimenty tutaj.

 

Alimenty

Często istotnym problemem w trakcie rozwodu są alimenty a dokładniej ich wysokość. Na tym polu pomiędzy małżonkami mogą pojawić się liczne nieporozumienia. Rodzic, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem, dąży do uzyskania jak najwyższych kwot. Rodzic zobowiązany do ich płacenia, zazwyczaj chce płacić jak najniższe alimenty. Na temat alimentów przeczytasz tutaj.

 

Przy rozwodzie sąd może pochylić się nad kwestią wspólnego zamieszkania małżonków. Nie jest to jednak podział majątku. Sąd orzeka jedynie, w jaki sposób byli małżonkowie, mogą korzystać ze wspólnego miejsca zamieszkania. Ma miejsce jedynie wówczas, gdy w chwili orzeczenia o rozwodzie nadal mieszkają "pod jednym dachem". O orzeczeniu o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przeczytasz tutaj.

 

Podział majątku

Podział majątku w trakcie sprawy o rozwód jest możliwy jedynie w przypadku zgodnych stanowisk stron. Ma to miejsce bardzo rzadko. Zazwyczaj wymaga oszacowania majątku, co stanowi wystarczający powód, aby pozostawić wniosek bez rozpoznania. O podziale majątku w trakcie sprawy rozwodowej przeczytasz tutaj.

 

Powyższe informacje dają pewien obraz, jakie kwestie rozstrzygane są w ramach rozwodu. Wiesz już zatem, że pierwszym krokiem jest złożenie pozwu, ale co dalej? Przede wszystkim musisz uzbroić się w cierpliwość. Sprawa zostanie zarejestrowana w sądzie i otrzyma sygnaturę. Jeżeli pojawią się braki formalne, sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia. Odpis pozwu jest doręczany małżonkowi, aby mógł się z min zapoznać i ustosunkować do jego treści. Wyznacza na to minimum 14 dni. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew sąd zakreśli termin rozprawy, na który zostaniesz wezwany w celu przesłuchania. Zawiadomienie o terminie musi być wysłane na co najmniej 21 dni przed dniem rozprawy. W praktyce zawiadomienia są wysyłane na kilka miesięcy wcześniej. Minimalny czas oczekiwania na rozprawę w mniejszych miastach to 4-6 miesięcy. W większych około roku. Nie w każdej sprawie wymiana pism procesowych zakończy się na jednym piśmie.

 

Pamiętaj, aby dobrze się do niej przygotować. Tutaj również nieoceniona może okazać się pomoc radcy prawnego lub adwokata.

 

Co wpływa na długość postępowania rozwodowego?

Zasadniczą kwestią jest ustalenie, czy małżonkowie osiągnęli lub są w stanie osiągnąć porozumienie. Znacznie łatwiej przeprowadzić rozwód, jeżeli strony nie są do siebie konfliktowo nastawione i mają zbieżne cele. Nie darzą się uczuciami, ale jednocześnie nie zamierzają wchodzić ze sobą w spory. Chcą po prostu rozejść się w zgodzie. W takich sytuacjach zbędne może okazać się przeprowadzanie licznych dowodów np. w postaci zeznań świadków. Wystarczy wykazanie, że pomiędzy małżonkami ustały wszelkie więzi zarówno gospodarcze, jak i emocjonalne. Uzyskanie wyroku możliwe jest nawet na pierwszym terminie rozprawy.

 

Zupełnie inaczej sprawa wygląda, kiedy strony są ze sobą skonfliktowane. Wzajemnie obrzucają się oskarżeniami i próbują obarczyć winą drugą stronę. Dążą do uzyskania jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, powołując szereg dowodów, w tym świadków. O tym, jak skutecznie walczyć o alimenty przeczytasz tutaj.

 

Sąd chcąc wszechstronnie zbadać sprawę, może dopuścić dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych. Jego zadaniem jest przeprowadzenie ze stronami badań. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj. Oczekiwanie na uzyskanie wyników może trwać nawet kilka miesięcy. 

 

Postępowanie ulegnie wydłużeniu także w wyniku skierowania sprawy do mediacji. Sąd może uczynić to na każdym etapie, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. Co do zasady czas ich trwania nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W praktyce możliwe jest przedłużenie mediacji, gdy sprzyja to ugodowemu rozwiązaniu sprawy. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawa wraca do rozpoznania przed sądem.

 

Czy rozwód można przyspieszyć?

I tak i nie. Są kwestie, na które nie mamy większego wpływu, jak data wyznaczenia rozprawy przez sąd. Z drugiej strony możesz podjąć pewnie czynności, aby zadbać o sprawny przebieg procesu.

 

Po pierwsze nie pozwól na braki formalne. Wniesienie niekompletnego pozwu, niewskazanie wszystkich koniecznych informacji, brak właściwych załączników. Wszystkie te kwestie spowodują, że sąd będzie musiał dodatkowo wzywać Cię do ich uzupełnienia, co potrafi wydłużyć postępowanie od dwóch tygodni do miesiąca. W praktyce często okazuje się, że wnoszący pozew zapomina o tak bagatelnej sprawie, jak złożenie podpisu.

Po drugie zadbaj, aby odpowiednio uargumentować swoje racje i przywołać stosowne dowody. Zastanów się, co może pomóc Ci wywalczyć oczekiwane rozstrzygnięcie. Powoływanie całego arsenału świadków może okazać się bezcelowe, jeżeli większość z nich nie będzie miała wiedzy na temat Twojego małżeństwa. Warto skupić się na jakości dowodów, a nie na ich mnogości.

 

Po trzecie zastanów się, czy są kwestie, które jesteś w stanie uzgodnić z małżonkiem. Jeżeli poza sporem pozostają alimenty albo kontakty z dzieckiem, to może warto uregulować je w porozumieniu i wysłać do sądu jeszcze przed terminem rozprawy. Więcej na temat porozumienia rodzicielskiego możesz przeczytać tutaj. Dzięki temu możliwe będzie skupienie się na tym, co jest między wami nierozstrzygnięte.

 

Wreszcie – przygotuj się do rozprawy. Przebiegnie znacznie sprawniej, jeśli będziesz w stanie rzeczowo i konkretnie odpowiadać na zadane pytania. Jeżeli sąd nie zdąży przeprowadzić wszystkich dowodów, może zarządzić kolejny termin. 

 

Jaki jest czas oczekiwania na zakończenie sprawy?

Na podstawie doświadczenia mogę stwierdzić, że jest to okres minimum kilku miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet kilku lat. Wszystko zależy od skomplikowania sprawy. W mojej ocenie uzyskanie rozwodu w miesiąc jest kompletnie nierealne a co dopiero w 21 dni. Samo zawarcie ugody, nawet mediacyjnej nie powoduje uzyskania rozwodu.

 

Trzeba wziąć pod uwagę same kwestie formalne. Doręczenie pozwu drugiej stronie, obieg przesyłki pocztowej, sporządzenie odpowiedzi, przesłanie jej odpisu powodowi. Wszystkie te czynności zazwyczaj same w sobie już przekraczają okres miesiąca, a nawet dwóch miesięcy. W pewnych przypadkach strona pozwana może unikać odbioru korespondencji z sądu. W takiej sytuacji powód zostanie zobowiązany do doręczenia jej za pośrednictwem komornika. W ten sposób mijają nam kolejne miesiące. Należy też mieć na uwadze, że żadna z tych czynności nie nastąpi automatycznie jako ciąg czynności. Trzeba doliczyć też okres często niekrótki, gdy akta po prostu leżą i czekają na kolejne czynności.

 

Jeżeli strona składa wraz z pozwem wnioski o zabezpieczenie, sąd musi je rozpoznać. Na takie postanowienie możliwe jest złożenie zażalenia, co w konsekwencji wydłuża bieg postępowania. Więcej na temat wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem i o tym, dlaczego warto go złożyć, przeczytasz tutaj.

Termin rozprawy bardzo często wyznaczany jest na wiele miesięcy do przodu. Wpływ spraw rozwodowych jest duży, a ilość sędziów ograniczona. Jeżeli terminów będzie kilka – czas oczekiwania pomiędzy każdym z nich może wynosić kilka miesięcy.

 

Podsumowując – rozwód z pewnością nie należy do prostych i szybkich postępowań. Przed jego wniesieniem trzeba uzbroić się w cierpliwość. Warto przy tym dopilnować, żeby nie wydłużyć jego trwania przez własne zaniedbania. 

 

Podsumowanie:

  • Nawet jeżeli stanowiska stron są zgodne w zakresie rozwodu, uzyskanie wyroku rozwodowego w 21 dni nie jest możliwe.
  • Długość postępowania rozwodowego zależy od wielu czynników. Zdecydowanie szybciej zakończą się sprawy, w których małżonkowie są w stanie osiągnąć porozumienie.
  • W praktyce oczekiwanie na termin rozprawy to kwestia kilku miesięcy. Samo postępowanie może trwać rok, a nawet dłużej. 
Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 04 kwietnia 2023 Wyświetleń: 1031 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top