Inne

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Co do zasady w postępowaniu cywilnym, możliwe jest uznanie powództwa. Oświadczenie takie kończy postępowanie w sprawie uwzględniając dochodzone roszczenie. Czy takie uznanie jest dopuszczalne także w sprawach o rozwód? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Sąd I instancji rozwiązał przez rozwód związek małżeński stron bez orzekania o winie zgodnie z treścią pozwu. W wyroku rozwodowym orzekł także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron i alimentach na ich rzecz. Ustalił, że powód należycie wykazał istnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, albowiem od kilku lat nie mieszka z żoną i ułożył sobie życie z inną kobietą. Wyrok zapadł na rozprawie, na którą pozwana nie stawiła się z powodu choroby. Na posiedzeniu pojednawczym, na którym była obecna, wyraziła zgodę na rozwód bez ustalania winy stron w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Pozwana, która zaskarżyła wyrok podniosła, że orzeczenie rozwodu było niezasadne i nastąpiło pomimo niedoręczenia jej odpisu pozwu, a także z pominięciem jej przesłuchania. Okoliczność niezapoznania się z treścią pisma inicjującego postępowanie pociągała za sobą także niemożność odniesienia się do podniesionych w nim twierdzeń.

Sąd Apelacyjny przyznał rację pozwanej. Stwierdził, że wyrok został wydany bez wyjaśnienia istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy. Niedoręczenie odpisu pozwu uniemożliwiało nie tylko merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ale także prowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanej. Nie miał wątpliwości, że rozprawa powinna być odroczona. Wykluczył przy tym, aby oświadczenie pozwanej złożone na posiedzeniu pojednawczym co do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, można było zakwalifikować jako uznanie powództwa, albowiem w procesie rozwodowym, stanowiska stron mogą ulegać zmianie. Zatem oświadczenie takie nie ma charakteru nieodwołalnego, takiego jakim charakteryzuje się uznanie powództwa przewidziane przepisami prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie I ACr 119/96.

 

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 stycznia 2018 Wyświetleń: 3082 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top