Inne

Zatrważająca ilość przedsiębiorców nie podjęła dotychczas żadnych kroków aby wdrożyć RODO.

Zatrważająca ilość przedsiębiorców nie podjęła dotychczas żadnych kroków aby wdrożyć RODO.

Pomimo tego, że RODO jest stosowane od 25 maja 2018 r., wielu przedsiębiorców nie zapoznała się z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Tymczasem samo zapoznanie się z tym aktem prawnym to dopiero pierwszy i najłatwiejszy krok, który z pewnością nie jest wystarczający do tego, aby spełnić wszystkie założenia RODO, nawet jeśli podmiot przetwarza dane osobowe na małą skalę.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osób fizycznych:

- w ramach działalności nieobjętej zakresem prawa Unii,
- przez państwa członkowskie w ramach wykonywania działań wchodzących w zakres tytułu V rozdział 2 TUE,
- przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym i domowym charakterze, - przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Już sama analiza tego przepisu wskazuje, że RODO powinno być stosowane u wszystkich przedsiębiorców, także u osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, nawet jeśli nie zatrudniają pracowników.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Jak widać definicja przetwarzania danych osobowych jest bardzo obszerna i obejmuje każde działanie, które dotyczy danych osób fizycznych.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 czerwca 2018 Wyświetleń: 2471 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top