Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Wielu małżonków nabyło w trakcie trwania związku małżeńskiego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Czasem po orzeczeniu rozwodu, a następnie dokonaniu podziału wspólnego majątku dorobkowego, powstaje potrzeba spieniężenia mieszkania przez małżonka, któremu to mieszkanie zostało przyznane. Należy także ustalić, czy od dokonanej sprzedaży, należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych.

W dniu 20 sierpnia 1996 r. małżonkowie uzyskali przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Po kilkunastu latach na skutek trwałego i zupełnego rozkładu ich pożycia małżeńskiego, sąd orzekł rozwód. Następnie byli małżonkowie sądownie dokonali podziału ich wspólnego majątku dorobkowego, w ten sposób, że jedno otrzymało mieszkanie z obowiązkiem spłaty drugiego. Dwa lata później, były małżonek, któremu sąd przyznał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zbył je osobie trzeciej. Powstała wątpliwość w zakresie obowiązku podatkowego i interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należało wyjaśnić, czy zgodnie z tym przepisem datą nabycia nieruchomości jest data nabycia go do majątku wspólnego małżonków czy data podziału tego majątku po rozwodzie w sytuacji, gdy zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem pięciu lat od podziału majątku.

Sąd rozpoznający sprawę stwierdził, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło w chwili jego przydziału, a podział majątku dorobkowego małżonków, w wyniku którego doszło do przyznania go jednemu z małżonków było nabyciem następczym, nie mającym wpływu na obowiązki podatkowe związane ze sprzedażą mieszkania. Inaczej rzecz ujmując, okres pięcioletni o których mowa przepisach podatkowych, należy liczyć od chwili nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu do majątku wspólnego małżonków, a nie od daty uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie podziału majątku dorobkowego małżonków.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie I SA/Gl 869/17.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 03 stycznia 2018 Wyświetleń: 1018 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top