Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Sądowi Najwyższemu przedstawiono do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: "Czy dopuszczalne jest rozstrzygnięcie w wyroku orzekającym rozwód wniosku strony o stwierdzeniu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego obciążającego ją na rzecz drugiego małżonka?".

W trakcie trwania związku małżeńskiego, Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zasądził alimenty od jednego małżonka na rzecz drugiego. Po kilku latach małżonkowie ponownie stanęli przed sądem w celu rozstrzygnięcia powództwa o rozwód. Małżonek obciążony alimentami na rzecz swojego współmałżonka wniósł dodatkowo o orzeczenie o wygaśnięciu tego zobowiązania. Pozew o rozwód został uwzględniony, a żądanie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oddalone jako przedwczesne. Sprawa zawisła przed sądem II instancji, który  powziął wątpliwości, czy w wyroku rozwodowym dopuszczalne jest stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku zapłaty alimentów na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w przedstawionym stanie faktycznym, nałożenie obowiązku alimentacyjnego na współmałżonka miało miejsce w trakcie trwania związku małżeńskiego, a więc nastąpiło na podstawie art. 27 k.r.o., mówiącego o tym, że oboje małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Stwierdził, że jeśli zajdą szczególne okoliczności, uzasadniające zmianę orzeczenia w zakresie wysokości alimentów lub samych alimentów co do zasady, zobowiązany może żądać zmiany orzeczenia w tym przedmiocie na podstawie art. 138 k.r.o. Podkreślił jednak, że jeśli zobowiązany do alimentów domaga się stwierdzenia ich wygaśnięcia z uwagi na orzeczenie rozwodu, to jego żądanie jest bezprzedmiotowe, z uwagi na to, iż obowiązek alimentacyjny nałożony na podstawie art. 27 k.r.o. wygasa z mocy samego prawa i nie może być egzekwowany. Może natomiast dochodzić pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek świadczenia alimentów, ale w osobnym postępowaniu.

Jeśli zaś zobowiązany domaga się wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego z datą wsteczną, to wówczas, może dochodzić tego w zwykłym postępowaniu procesowym (sprawy o rozwód są rozpoznawane w tzw. postępowaniu odrębnym). Możliwość dochodzenia stwierdzenia wygaśnięcia takich alimentów łącznie z powództwem o rozwód wyklucza art. 191 k.p.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1982 r. w sprawie III CZP 38/82.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Kiedy alimenty wlicza się do dochodu?

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego, studiującego dziecka

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe.

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasady współżycia społecznego

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 stycznia 2018 Wyświetleń: 1057 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top