Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Często zdarza się tak, że pozew o rozwód składa małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że sama trwała destrukcja małżeństwa, może nie wystarczyć do uwzględnienia jego żądania. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, że pomimo zupełnego i trwałego rozkładu wszelkich więzi małżeńskich, do orzeczenia rozwodu nie dojdzie, jeśli drugi małżonek (niewinny) nie wyrazi na to zgody, chyba że jego odmowa zgody na rozwód zostanie w danych okolicznościach uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Jakkolwiek przesłanka wyrażenia zgody małżonka niewinnego na rozwód jest oczywista i nie wymaga wykładni, tak już kwestia sprzeczności z zasadami współżycia społecznego braku zgody nastręcza wiele wątpliwości. Trudno po samej jej treści jednoznacznie stwierdzić, kiedy odmowa zgody spowoduje oddalenie powództwa o rozwód, a kiedy nie będzie stanowiła takiej przeszkody. Z analizy orzecznictwa wynika, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli jej motywy zasługują na potępienie z moralnego punktu widzenia. W jednej z uchwał Sąd Najwyższy stwierdził, że chodzi przede wszystkim o takie sytuacje, gdy małżonek niewinny odmawia zgody na rozwód wyłącznie w zamiarze szykany, zemsty lub z nienawiści do małżonka niewinnego. Nie są to jednak jedyne sytuacje, gdy brak zgody na rozwód zostanie oceniony jako sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Podkreślić w tym miejscu należy, że mogą występować okoliczności, w których odmowa zgody na rozwód uzasadniona poczuciem krzywdy, z jednej strony nie będzie oceniana jako odmowa moralnie niewłaściwa a z drugiej zostanie potraktowana jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Badając kwestię odmowy zgody na rozwód, sąd będzie także rozważał pod kątem zasad współżycia społecznego, zasadność utrzymywania już tylko formalnego i nieistniejącego w praktyce związku małżeńskiego. Należy bowiem mieć na uwadze pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale całej izby z dnia 18 marca 1968 r. w sprawie III CZP 70/66, zgodnie z którym „Nadal więc aktualne pozostaje założenie, że rozwód ma na celu wyeliminowanie szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych węzłów małżeńskich, gdy małżeństwo nie istnieje faktycznie i nie ma szans dalszego jego funkcjonowania. Nie uległ też zmianie pogląd, że motywem zakazu rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu są względy natury społeczno - wychowawczej, które nie pozwalają na orzeczenie rozwodu wówczas, gdy mogłoby to stać się zachętą do samowolnego zrywania małżeństw lub lekceważenia obowiązków rodzinnych.” Poglądy te stanowią niejako wytyczne dla sądów orzekających o rozwodzie z powództwa małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przy ocenie odmowy zgody na rozwód jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego, sądy będą miały także na uwadze sytuację małoletnich dzieci małżonków- nie tylko wspólnych.  

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 02 września 2015 Wyświetleń: 2257 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top