Prawo Rodzinne

Orzeczenie w przedmiocie „alimentów” w trakcie trwania związku małżeńskiego

Orzeczenie w przedmiocie „alimentów” w trakcie trwania związku małżeńskiego

Większość osób słysząc o alimentach posiada naturalne skojarzenie z instytucją rozwodu, rozpadem związku skutkującym zapoczątkowaniem nowego rozdziału życia, w którym najczęściej jedno z rodziców zamieszkuje na co dzień z dzieckiem uprawnionym do alimentów a drugie realizuje ustalone kontakty, będąc jednocześnie zobowiązanym do przekazywania określonych sum pieniężnych na jego rzecz. Oczywiście takie rozumienie jest w pełni poprawne, jednakże podkreślić należy, że sytuacje takiej jak opisana powyżej to wycinek szerszej z całości i zarazem jedynie przykład sytuacji, w której sąd może orzec o alimentach a ściślej mówiąc, środkach pieniężnych na utrzymanie rodziny. W niniejszym artykule poruszona zostanie problematyka obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jest to instytucja dotycząca szeroko pojętej alimentacji, ciesząca się stosunkowo niskim zainteresowaniem, posiadająca jednak szereg interesujących zalet, pozytywnie wpływających na jej atrakcyjność i praktyczną przydatność.

Podstawowym celem omawianego powództwa jest wykreowanie sytuacji, w której oboje małżonkowie będą wspólnie, na miarę swoich możliwości przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Jest to bowiem jedno z fundamentalnych założeń systemowych dotyczących instytucji małżeństwa. Niezależnie od ustroju majątkowego na jaki zdecydują się małżonkowie obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny powstaje zawsze.

Oczywiście mówiąc o przyczynianiu się do zaspokajania potrzeb rodziny należy mieć na uwadze, że przepisy prawa w żaden sposób nie wskazują, iż rezultaty owych starań muszą mieć efekt porównywalny w sensie ekonomicznym. Ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, iż nie można faworyzować bądź dyskryminować jednego z małżonków tylko dlatego, że pomimo dołożenia należytych starań zarabia mniej od współmałżonka. Chodzi bowiem o sytuację, gdy jeden z małżonków mając obiektywne możliwości zarobkowania nie czyni tego, bądź nie dzieli się uzyskiwanym wynagrodzeniem z członkami swojej rodziny, przerzucając ciężar jej utrzymania na współmałżonka.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości, w tym miejscu należy doprecyzować znaczenie sformułowania „rodzina” jakim posłużono się powyżej. Wbrew bowiem niekiedy spotykanym błędnym stanowiskom, rodzina powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez kobietę i mężczyznę i do jej bytu nie jest konieczne, aby doczekali się oni potomstwa. Oznacza to, że z omawianym powództwem może wystąpić bez żadnych ograniczeń żona przeciwko mężowi.

Rozwijając powyższą myśl i umieszczając ją w ramach konkretnego przykładu można wyobrazić sobie sytuację, w której zgodnie z ustaleniami małżonków jedno z nich poświęca się pracy zawodowej w sytuacji, w której drugie z nich skupia się na bieżącym funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. W pewnym momencie małżonek wykonujący pracę zarobkową „buntuje się” i zaprzestaje przekazywania środków na zaspokojenie niezbędnych potrzeb współmałżonkowi. Będzie to jedna z klasycznych sytuacji, w której możliwym będzie złożenie omawianego powództwa.

Niewątpliwą zaletą omawianego powództwa jest fakt, iż wytaczając je, małżonek domagający się zasądzenia określonej kwoty pieniężnej może domagać się jednej, globalnej kwoty, która będzie miała na celu zaspokojenie potrzeb rodziny. Oznacza to, że nie jest koniecznym wykazywanie jak rozkładają się poszczególne koszty w odniesieniu na każdego członka rodziny a tym bardziej – inicjowanie szeregu postępowań w celu zabezpieczenie interesów każdego członka rodziny. Oczywiście w treści uzasadnienia pozwu wskazanym jest szczegółowe odniesienie się do omawianych zagadnień oraz „wprowadzenie” Sądu w specyfikę relacji rodzinnych, wykonując tym samym ustawowy obowiązek dotyczący ciężaru dowodu, jak również ułatwiając sądowi zrozumienie istoty problemu i podjęcie trafnych decyzji.

W świetle powyższego jedynie uzupełniająco i celem rozwiania wszelkich wątpliwości należy wskazać, że w przypadku wniesienia pozwu o przyczynianie się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb rodziny w skład owych kosztów można ująć zarówno usprawiedliwione potrzeby małoletnich jak również koszty mieszkalne oraz koszty utrzymania małżonka .

 

Inne artykuły które mogą Cię zainteresować:

Jak skutecznie walczyć o alimenty

Niedostatek a pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka przy ustalaniu alimentów dla byłego małżonka

Zabezpieczenie alimentów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kryterium dochodowe

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem pełnoletniego, studiującego dziecka

 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 09 sierpnia 2022 Wyświetleń: 48 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top