Inne

Kto jest kim, czyli różnica pomiędzy radcą prawnym, adwokatem i prawnikiem

Kto jest kim, czyli różnica pomiędzy radcą prawnym, adwokatem i prawnikiem

Rozróżnienie pojęć „radca prawny”, „adwokat” oraz „prawnik” osobom związanym na co dzień z prawem nie sprawia żadnej trudności. Trzeba jednak pamiętać, iż nadal wiele osób stosuje je  w błędnym przeświadczeniu, iż są one synonimami co jest nieprawdą.

W pierwszej kolejności należy omówić różnicę pomiędzy pojęciami radcy prawnego i adwokata. Ta sytuacja jest zdecydowanie najprostsza, gdyż zarówno adwokat jak i radca prawny są zawodami powołanymi do świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania swoich klientów przed organami władzy publicznej oraz sądami. Przedstawiciele obu zawodów są zobligowani do przejścia tożsamych szczebli edukacji prawnej obejmującej 5-letnie studia, których głównym zadaniem jest teoretyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, 3-letnią aplikację radcowską lub adwokacką w czasie której nacisk położony jest na przygotowanie praktyczne oraz finalnie do zdania egzaminu zawodowego.

Główna różnica pomiędzy omawianymi zawodami polega na tym, że radcowie mogą być zatrudniani na podstawie bądź to umowy cywilnoprawnej bądź umowy o pracę. Adwokaci zaś nie mogą pozostawać w stosunku pracy. Pozostałe różnice mają charakter bądź to historyczny bądź związany z tradycjami. Zarówno radcowie jak i adwokaci tworzą bowiem własne samorządy zawodowe i struktury organizacyjne, mają własnych przedstawicieli i wyrażają się w publicznym przekazie we własnym imieniu. W praktyce jednak z punktu widzenia osoby zainteresowanej uzyskaniem porady prawnej przedstawiciele obu zawodów posiadają takie same kompetencje oraz uprawnienia.

O ile z praktycznego punktu widzenia różnica pomiędzy adwokatem i radcą prawnym sprowadza się do odmiennego koloru żabotu zdobiącego togę o tyle zdecydowanie większa różnica dzieli oba pojęcia od pojęcia „prawnik”. Prawnikiem bowiem w najprostszym ujęciu jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze. Oznacza to, że prawnik jest osobą, która wprawdzie odebrała przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu, jednakże nie posiada szeregu uprawnień takich jak uprawnienie do reprezentowania klientów przed sądem. W praktyce ważną różnicą jest również to, że zarówno adwokaci jak radcowie podlegają pod właściwy sobie Kodeks Etyki Zawodowej, który nakłada na nich m.in. nieograniczony obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC czy przewidujący ewentualne sankcje dyscyplinarne w przypadku nienależytego wykonywania zawodu. Wszystko to składa się na wysoki poziom usług oferowanych przez radców prawnych i adwokatów. Prawnik jako osoba niezrzeszona w żadnej korporacji zawodowej nie musi spełniać tych wymagań w związku z czym jego klienci pozbawieni są wielu gwarancji należytego wykonywania zawodu.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości można stwierdzić, że każdy adwokat/radca prawny jest prawnikiem ale nie każdy prawnik jest adwokatem/radcą prawnym.

W Polsce tytuły adwokata i radcy prawnego są chronione prawem dlatego też tylko osoby posiadające uprawnienia do wykonywania tych zawodów mogą tytułować się w ten sposób a ponadto nazwać prowadzone przez siebie działalności „Kancelarią Adwokacką” czy „Kancelarią Radcy Prawnego”. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że na co dzień możemy spotkać się z różnego rodzaju „Kancelariami Prawnymi” czy „Kancelariami Doradztwa Prawnego”.

Niestety praktyka pokazuje, że coraz bardziej powszechne stają się złe praktyki polegające na wprowadzaniu klientów w błąd co do rzeczywiście posiadanego stopnia naukowego, tytułu czy uprawnień. Samozwańczy „mecenasi” wykorzystują niewiedzę swoich klientów, którzy nie znając omawianej terminologii ufają, że przychodząc do „Kancelarii Prawnej” trafiają do podmiotu profesjonalnego, posiadającego odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia.  Dlatego w sytuacji, gdy nie mamy pewności co do istnienia uprawnień osoby podającej się za radcę prawnego/adwokata zawsze możemy poprosić ją o okazanie legitymacji a także podanie numeru wpisu na właściwą listę radców prawnych/adwokatów. Trzeba bowiem wiedzieć, że każda izba właściwego samorządu prowadzi listę uprawnionych osób do wykonywania zawodu w związku z czym można w prosty, szybki i darmowy sposób, za pośrednictwem strony internetowej sprawdzić prawdziwość twierdzeń przyszłego pełnomocnika.

Na zakończenie należy podkreślić, że szukając jednak pomocy prawnej należy pamiętać, że największe bezpieczeństwo gwarantuje wybór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jest to istotne biorąc pod uwagę chociażby fakt, iż w praktyce często niepozorne konflikty przeradzają się w skomplikowane batalie sądowe, gdzie niezbędne okazują się lata praktyki i przede wszystkim uprawnienie do reprezentowania przed sądem.

 

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Państwu w rozwiązaniu problemu lub wzbudził Państwa zainteresowanie uprzejmie proszę o udostępnienie go, zostawienie komentarza i polubienie. Będzie to dla Nas wyraźny sygnał motywujący do dalszej pracy i tworzenia kolejnych treści.

Jednocześnie zachęcam do odwiedzin Naszego bloga. Znajdują się na nim treści dotyczące wielu dziedzin prawa w tym m.in prawa rodzinnego, spadkowego czy karnego. Jeżeli jednak Państwa zainteresowanie wzbudza nieporuszany dotychczas temat zapraszam do dzielenia się swoimi pomysłami w komentarzu. Dzięki temu udostępniane treści będą jeszcze bardziej zbliżone do Państwa oczekiwań.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Arlety Dub-Brych zajęła I miejsce w Konkursie Orły Prawa 2022 o czym możesz przeczytać tutaj

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 01 lutego 2021 Wyświetleń: 2139 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7-15
Wtorek: 7-20
Środa: 7-15
Czwartek: 7-20
Piątek: 7-15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top