Zapisanie dziecka do szkoły bez zgody drugiego rodzica

Zapisanie dziecka do szkoły bez zgody drugiego rodzica

Zgoda rodzica na zapisanie dziecka do szkoły może być zastąpiona orzeczeniem sądu. Jest to możliwość, z której można skorzystać jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w przedmiocie wyboru szkoły dla dziecka. Nie zawsze jednak wniosek zostanie uwzględniony.

Matka dziecka wniosła o rozstrzygnięcie przez Sąd o istotnych sprawach jej małoletniego syna poprzez zezwolenie jej na zapisanie dziecka do innej niż dotychczas Szkoły Podstawowej. Wniosek swój uzasadniła tym, że placówka szkoły do której dotychczas uczęszczał syn, została przeniesiona do innego budynku znacznie oddalonego od jego miejsca zamieszkania, a codzienne pokonywanie tej odległości będzie dla nich zbyt uciążliwe.  Matka zwróciła także uwagę, iż poziom nauczania w tej szkole w ostatnim czasie znacznie się obniżył, w związku z dużą ilością uczniów, co odbiło się na ocenach dziecka. Ponadto większość dzieci z klasy małoletniego została już zapisana do szkoły, do której chce go zapisać  matka. Do wniosku załączyła także opinię psychologa, z której wynika, iż przeniesienie dziecka do nowej szkoły, nie pociągnie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji.

Wnioskowi temu oponował ojciec, podnosząc iż matka dąży do zmiany szkoły tylko i wyłącznie dla swojej wygody, ponieważ nowa szkoła jest położona w pobliży miejsca zamieszkania syna. Wskazał, że zaproponowana przez matkę szkoła prowadzi nauczanie w systemie zmianowym, co znacznie zdeorganizuje rytm dnia dziecka. Podniósł, iż jego wolą jest aby dziecko nadal uczęszczało do szkoły prywatnej, zapewniającej lepsze warunki nauki.

Sąd rozpoznający sprawę uwzględnił wniosek matki. Uznał, iż szkoły publiczne nie odstępują od szkół prywatnych. Także umożliwiają dodatkowe kształcenie w ramach zajęć dodatkowych. Uznał, że przy wyborze szkoły dla dziecka należy zdaniem Sądu brać pod uwagę aspekty istotne dla rodziców, takie jak ich możliwości finansowe i lokalizację szkoły i związane z tym dochodzenie lub dowożenie dziecka do szkoły. Stwierdził, że jeśli jeden z rodziców nie wyraża zgody na opłacanie prywatnej szkoły, to dziecko powinno uczęszczać do szkoły publicznej. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której realizacja woli jednego z rodziców, będzie zmuszała drugiego rodzica do ponoszenia dodatkowych wydatków, zwłaszcza, jeśli nie dysponuje takimi możliwościami. 

Ponadto lokalizacja szkoły ma znaczenie nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim dla dziecka, które w niedługim czasie osiągnie wiek, w którym zaczyna się usamodzielniać. Stałe dowożenie dziecka i odbieranie ze szkoły jest uciążliwe nie tylko dla rodziców, ale i dla dziecka.

Wreszcie stwierdził, że o wyborze szkoły powinien  decydować ten rodzic, który będzie dziecko do tej szkoły dowoził i odbierał, - czyli ten u którego dziecko mieszka.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie VI Nsm 549/14.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

 

Podobne publikacje:

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Niewykonywanie kontaktów z dzieckiem - konsekwencje finansowe. Część druga.

Niewykonywanie kontaktów z dzieckiem - konsekwencje finansowe. Część pierwsza.

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Zachowanie jednego z rodziców dziecka wobec drugiego rodzica może być traktowane jako skierowane przeciwko dziecku i uzasadniać pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 30 grudnia 2017 Wyświetleń: 15030 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top