Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Niejednokrotnie w wyroku rozwodowym, sąd orzeka o sposobie korzystania  z mieszkania przez małżonków po orzeczeniu rozwodu. Prawo to jest często źle interpretowane i stanowi zarzewie sporów pomiędzy uprawnionym do korzystania z mieszkania, a jego właścicielem.

Właścicielka mieszkania wystąpiła z pozwem o zapłatę określonej kwoty przeciwko byłej małżonce swojego brata. Wskazała, że bratowa korzysta z jej lokalu na podstawie wyroku rozwodowego, w którym sąd orzekł także o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Roszczenie swoje oparła na przepisach o bezumownym korzystaniu.

Pozwana domagała się oddalenia powództwa podnosząc, iż w mieszkaniu mieszka od lat - najpierw jako małżonka brata powódki, a po rozwodzie na podstawie orzeczenia sądu. Ma zatem tytuł prawny do zajmowania lokalu.

Sąd rozpoznający sprawę stwierdził, że ustalenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu, daje byłemu małżonkowi jedynie prawo do zajmowania lokalu, nie zwalnia go zaś z ponoszenia kosztów jego utrzymania i regulowania opłat za korzystanie (czynszu czy odszkodowania za bezumowne korzystanie). Nie można zgodzić się z poglądem, iż właściciel mieszkania, obciążony obowiązkiem tolerowania niechcianego lokatora, który uniemożliwia mu czerpanie pożytków z lokalu albo co najmniej ogranicza jego prawo do pełnego i swobodnego korzystania, nie może skutecznie dochodzić wynagrodzenia za zajmowanie części jego lokalu. Brak jest jakichkolwiek racjonalnych argumentów przemawiających za tym, że właściciel mieszkania ma obowiązek udostępniać je nieodpłatnie innym osobom.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie I ACa 206/16.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 02 stycznia 2018 Wyświetleń: 2092 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top