Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Często w toku spraw rozwodowych dochodzi do zabezpieczenia roszczenia nie tylko w zakresie alimentów, ale także pieczy rodzicielskiej. Ma to miejsce w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w tym zakresie. Co się dzieje gdy sąd powierzy sprawowanie pieczy na czas trwania postępowania jednemu małżonkowi, a drugi małżonek tego nie respektuje i nie chce wydać dziecka? Czy można mu postawić zarzut przestępstwa uprowadzenia lub przetrzymywania dziecka?

Sąd I instancji uznał ojca dziecka za winnego tego, że przez okres kilku miesięcy przetrzymywał dziecko wbrew postanowieniu sądu powierzającemu matce pieczę nad nim na czas trwania postępowania w sprawie rozwodu.

Oskarżony wniósł apelację, która została uwzględniona. Sąd II instancji uniewinnił oskarżonego stwierdzając, iż orzeczenie sądu rodzinnego nie ograniczało ojcu dziecka władzy rodzicielskiej, a przestępstwo określone w art. 211 k.k. może popełnić tylko ten, rodzic, którego pozbawiono władzy rodzicielskiej albo taka władza została mu ograniczona.

Matka dziecka nie zgodziła się z rozstrzygnięciem i wniosła kasację.

Sąd Najwyższy stwierdził, że w trybie  art. 443§ 1 k.p.c. sąd wydaje jedynie tymczasowe rozstrzygnięcie "o sposobie roztoczenia w tym czasie pieczy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi". Daje on możliwość zarówno jedynie samego powierzenia pieczy, jak i określenia takiego sprawowania pieczy, które będzie ograniczało władzę rodzicielską jednego z rodziców. Jeżeli jednak, „sąd w trybie art. 443 § 1 k.p.c. powierza w toku procesu o rozwód tymczasowo małoletnie wspólne dziecko poniżej lat 15 pieczy jednego rodziców, to drugi z rodziców, który uprowadza lub zatrzymuje to dziecko, nie może być podmiotem przestępstwa z art. 211 k.k., chyba że uprzednio ograniczono już jego władzę rodzicielską albo w trybie art. 443 § 1 kpc rozstrzygnięto co do sprawowania pieczy przez drugiego z rodziców w sposób podobny do ograniczenia władzy rodzicielskiej, nie zawężając tej decyzji do samego powierzenia pieczy nad dzieckiem i nakazu wydania go danemu rodzicowi, a odebranie dziecka spod pieczy godzi w to ograniczenie lub w ograniczający władzę rodzicielską sposób sprawowania pieczy.”.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie III KK 116/03.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 stycznia 2018 Wyświetleń: 4846 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top