Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Nie często, ale jednak czas od czasu zdarza się, że dziecko uznawane przez ustawę za małoletnie, zaraz po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji uzyskuje pełnoletność. Tymczasem w tym wyroku sąd orzekał o władzy rodzicielskiej wobec tego dziecka, kontaktach i alimentach. Czy rozstrzygnięcia te pozostaną w niezmienionym kształcie po złożeniu apelacji?

Sąd I instancji rozwiązał przez rozwód małżeństwo stron. W chwili orzekania o rozwodzie, małżonkowie mieli czworo małoletnich dzieci, wobec których zapadły rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.  

Obie strony wniosły apelacje szeroko odnosząc się do niezasadności rozstrzygnięć zawartych w wyroku. Żadne z nich nie podniosło jednak kwestii uzyskania pełnoletności przez jedno z dzieci.

Sąd Apelacyjny uznał obie apelacje za bezzasadne.  Zwrócił jednak uwagę, że w toku sprawy, ale już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji jedno z dzieci uzyskało pełnoletność. Podniósł, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wyroku rozwodowym należy orzec o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków, o kontaktach z dzieckiem i alimentach na jego rzecz. Rozstrzyganie tych kwestiach względem dziecka pełnoletniego jest niedopuszczalne. Jeżeli wyrok taki został zaskarżony apelacją, sąd II instancji powinien w tym zakresie uchylić wyrok i umorzyć postępowanie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie I ACa 223/14.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 stycznia 2018 Wyświetleń: 1429 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top