Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Czy związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład?

W 1991 roku powód wyjechał poza granicę kraju. Zaraz po tym związał się z inną kobietą. Kryzys relacji małżonków uległ pogłębieniu do tego stopnia, że już rok później, nie utrzymywali ze sobą żadnego kontaktu fizycznego, emocjonalnego czy też gospodarczego. Łączące ich więzi ustały. Powód nie zamierzał wrócić do rodziny, a pozwana czując się porzucona, nie oczekiwała jego powrotu. Kilka lat później także i ona ułożyła sobie życie z innym mężczyzną.

Sąd I instancji rozpoznając sprawę o rozwód, uznał iż winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponoszą oboje małżonkowie, ponieważ oboje małżonkowie nie dochowali wierności w trakcie trwania związku małżeńskiego. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się pozwana i złożyła apelację. Podniosła, że nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, albowiem związała się z innym mężczyzną już po tym, jak rozkład ten nastąpił. Sąd II instancji podzielił jej pogląd i orzekł rozwód z winy powoda. Powód wniósł kasację.

Sąd Najwyższy przyznał rację Sądowi Apelacyjnemu. Stwierdził, że wyłączną winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi powód, który wyjeżdżając z kraju i niezwłocznie po tym układając sobie życie z inną kobietą, faktycznie porzucił rodzinę. Sam fakt, że kilka lat później pozwana także weszła w intymną relację z nowym partnerem, w żaden sposób nie wpłynęło na rozerwanie więzi małżeńskich, które już w tym czasie pomiędzy stronami nie istniały. Nie można bowiem uznać, że w opisanym stanie faktycznym, zawarcie nowego związku przez pozwaną w jakikolwiek sposób przyczyniło się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r. w sprawie IV CKN 112/00.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 07 stycznia 2018 Wyświetleń: 2301 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top