Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Zgoda na orzeczenie rozwodu bez ustalania winy stron za rozkład pożycia małżeńskiego niesie za sobą skutek orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie. Co jeśli jeden z małżonków zmieni zdanie już po wydaniu wyroku przed sądem I instancji? Czy może w apelacji domagać się rozwodu z winy drugiego małżonka?

Sąd I instancji ustalił, iż pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oboje małżonkowie zgodnie wnieśli o rozwód bez orzekania o winie.

Jedna ze stron wniosła apelację podnosząc, iż zmieniła zdanie w zakresie ustalania winy za rozpad małżeństwa. Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości: "Czy w postępowaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego może cofnąć wyrażone przed Sądem pierwszej instancji żądanie zaniechania orzekania o winie rozkładu pożycia (art. 57 § 2 k.r.o.)?"

Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości, że „w sprawie o rozwód strona może odwołać w apelacji - wyrażoną przed sądem pierwszej instancji - zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia.”Zwrócił uwagę, że treść art. 57 k.r.o., zezwala na zaniechanie orzekania o winie przy rozwodzie jedynie na zgodny wniosek małżonków. Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie pociąga za sobą bardzo daleko idące skutki w zakresie prawa do alimentów pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Z tych względów w orzecznictwie sądowym wielokrotnie był podnoszony pogląd, iż w postępowaniu apelacyjnym strona może cofnąć swoją zgodę na zaniechanie ustalania winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Stwierdził, że oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie nie stanowi częściowego cofnięcia pozwu, a zawiera jedynie wolę strony co do zakresu orzekania.Podkreślił przy tym, że sąd ma obowiązek każdorazowego zbadania winy za rozkład małżeństwa, niezależnie od tego czy te ustalenia znajdą odzwierciedlenie w późniejszej treści wyroku. Należy bowiem ustalić czy powództwo w ogóle jest dopuszczalne, np. czy pozwu o rozwód nie wniósł małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Konieczne jest więc przeprowadzenie postępowania dowodowego w tym zakresie. Odstąpienie od tej reguły jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy małżonkowie zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie i nie mają jednocześnie wspólnych małoletnich dzieci.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie III CZP 87/06.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasady współżycia społecznego

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 10 stycznia 2018 Wyświetleń: 3298 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top