Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasady współżycia społecznego

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasady współżycia społecznego

Co do zasady, orzeczenie rozwodu - w przypadku gdy z pozwem występuje małżonek wyłącznie winny za rozkład pożycia małżeńskiego - jest niedopuszczalne. Nie zawsze jednak trwanie małżeństwa jest uzasadnione, bywają bowiem sytuacje, gdy odmowa zgody jest uznawana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Po prawie czterdziestu latach małżeństwa, mąż odszedł od żony i związał się z inną kobietą. Niedługo później, złożył do sądu pozew o rozwód. Małżonka stanowczo sprzeciwiała się rozwodowi. Sąd I instancji orzekł rozwód z wyłącznej winy powoda i ustalił, że wyprowadzka powoda z domu nie stanowiła przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, ale była jedynie skutkiem zaistniałego dużo wcześniej i stale pogłębiającego się kryzysu. Stanął na stanowisku, iż odmowa zgody na rozwód, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, albowiem pozwana wymieniła zamki w drzwiach i zainicjowała postępowanie o wymeldowanie powoda z ich wspólnego mieszkania. Okoliczności te świadczą o tym, iż nie planowała podejmowania działań, które mogłyby odbudować zerwane więzi małżeńskie, jej postawa nie wskazywała także na to, aby oczekiwała takich inicjatyw ze strony powoda. Zdawała sobie bowiem sprawę, iż ułożył sobie już życie bez niej. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd II instancji.

Sąd Najwyższy rozpoznając kasację zwrócił uwagę, iż  niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu, jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Chodzi tu o wszelkie sytuacje, gdy szczególne względy dotyczące interesu i dobra współmałżonka lub innych osób np. małoletnich dzieci. Niewątpliwie orzeczenie rozwodu może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, gdy jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory i wymaga pomocy, a rozwód ewidentnie stanowi dla niego rażącą krzywdę. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko sądu I i II instancji, że to powód jest wyłącznie winy za rozkład pożycia małżonków. Zatem co do zasady, okoliczność ta determinowała konieczność rozważenia, czy w braku zgody pozwanej na rozwód, uwzględnienie powództwa w ogóle jest dopuszczalne. Konieczne było zatem ustalenie z jakich przyczyn, pozwana tej zgody odmawia. Nie bez znaczenia były tu takie okoliczności jak fakt wymiany zamków czy wymeldowania powoda. Sądy uznały, iż brak zgody pozwanej na orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, albowiem ta odmawia jej jedynie z czystej złośliwości, po to, aby uniemożliwić powodowi zalegalizowanie nowego związku.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1998 r. w sprawie III CKN 573/98.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

 

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 21 stycznia 2018 Wyświetleń: 2429 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top