Zasiedzenie drogi gminnej

Zasiedzenie drogi gminnej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, droga gminna jest zaliczana do dróg publicznych i stanowi własność gminy. Pomimo oczywistego brzmienia przepisów, w praktyce pojawiały się wątpliwości, czy możliwe jest, aby własność drogi gminnej (lub innej należącej do kategorii dróg publicznych) przeszła na inny podmiot niż wymieniony w ustawie, np. na osobę fizyczną poprzez zasiedzenie.

Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Kategorie dróg publicznych o których mowa wyżej, to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Własność tych dróg może należeć odpowiednio tylko do Skarbu Pastwa, właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Uregulowanie to przesądza, że nieruchomości stanowiące drogi publiczne, zostały ustawowo wyłączone z obrotu prawnego, co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Precyzując powyższe wskazuję na art. 2a ustawy o drogach publicznych, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, który to odpowiada za wskazane wyżej wyłączenie. Z dyspozycji tego przepisu, wywiedziony został jeszcze jeden skutek – w dniem 1 stycznia 1999 roku wszystkie nieruchomości stanowiące w myśl przepisów drogi publiczne, a należące do innych podmiotów, przeszły z mocy prawa na własność odpowiednio Skarbu Państwa lub właściwych samorządów.

Treść art. 2a ustawy o drogach publicznych wyklucza możliwość jej nabycia w drodze zasiedzenia. Zatem wykazanie przez osobę fizyczną, że samoistnie posiada taką nieruchomość przez wymagany prawem czas, nie spowoduje uwzględnienia wniosku o zasiedzenie. Bez znaczenia jest wobec tego, czy nieruchomośćsamoistnie posiadała przez ponad 30 lat, że korzysta z niej z wyłączeniem innych osób, że dba o nią jak o swoją własność, a nawet, że uważana jest przez sąsiadów za jej właściciela. Kluczowe w sprawie będzie miało natomiast znaczenie, że nieruchomość ta została przepisami prawa bezwzględnie wyłączona z obrotu prawnego. Oznacza to, że jej samoistne posiadanie nie będzie prowadziło do zasiedzenia. Do zmiany właściciela drogi publicznej może bowiem dochodzić tylko pomiędzy podmiotami wymienionymi w ustawie o drogach publicznych.

Dla starającego się o zasiedzenie działki przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, najważniejsze znaczenie będzie miała okoliczność, czy droga faktycznie została na tej działce urządzona. Dla zakwalifikowania danej nieruchomości jako droga nie jest bowiem wystarczające samo jej zaplanowane przeznaczenie. Stąd "droga", która nigdy drogą nie była, może być przedmiotem zasiedzenia

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

 

Powiązane publikacje:

Kiedy zasiedzenie drogi gminnej jest możliwe.

Kilka słów na temat zasiedzenia nieruchomości.

Uwłaszczenie - czyli jak uregulować własność nieruchomości rolnej nabytej przed dniem 4 listopada 1971 roku.

 

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 03 września 2017 Wyświetleń: 4754 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top