Zachowek – podstawowe informacje

Zachowek – podstawowe informacje

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, prawo do zachowku przysługuje zstępnym spadkodawcy (a więc jego dzieciom, wnukom, prawnukom itd.), małżonkowi i rodzicom spadkodawcy. Ustawodawca zabezpieczył w ten sposób osoby najbliższe na wypadek, gdyby spadkodawca jeszcze za życia (w drodze darowizny) lub na wypadek śmierci (w testamencie) rozporządził swoim majątkiem w sposób, który pozbawiłby ich w ogóle praw do udziału w spadku lub nadmiernie uszczuplił ten udział.

Zachowek przypada osobom najbliższym w znacznie mniejszej wartości, niż udział wynikający z dziedziczenia ustawowego (co do zasady ½ tego udziału, chyba że uprawnionym do dziedziczenia byłaby osoba trwale niezdolna do pracy lub małoletnia – wówczas 2/3 udziału).

Nie zawsze pominięcie w testamencie w części dotyczącej powołania do spadku, uprawnia do wypłaty zachowku. Może się bowiem zdarzyć, że kilka lat przed śmiercią spadkodawca darował uprawnionemu znaczną część majątku. Wówczas zachowek mu nie będzie przysługiwał, jeśli wartość tej darowizny przekroczy przewidzianą przepisami prawa wysokość zachowku.

Zachowek wykluczy także dokonane w testamencie wydziedziczenie uprawnionego który:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci,
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Z wydziedziczeniem nie będziemy jednak mieli do czynienia, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.

Uprawniony do zachowku musi pamiętać, że jego roszczenie, które jest roszczeniem pieniężnym, przedawnia się z upływem pięciu lat licząc od ogłoszenia testamentu lub od dnia otwarcia spadku, w zależności od tego jaki rodzaj dziedziczenia miał zastosowanie do majątku spadkowego.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Wniosek o pełnomocnika z urzędu

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Jakie są różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem?

Dziedziczenie długów po nowelizacji kodeksu cywilnego

Dziedziczenie ustawowe, czyli kto kiedy dziedziczy

Czy od podstawy obliczenia zachowku odlicza się podatek spadkowy zapłacony przez spadkobiercę?

Jak napisać testament własnoręczny

Wzór testamentu własnoręcznego

Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Testament holograficzny (własnoręczny)

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 14 stycznia 2015 Wyświetleń: 4057 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top