Rozwód czy separacja?

Rozwód czy separacja?

Wielu klientów pojawiających się w mojej Kancelarii stoi przed dylematem odpowiedzi na postawione wyżej pytanie. Przepisy prawa nie rozwiewają tego dylematu. Wskazują jedynie przesłanki, kiedy orzeczenie rozwodu jest możliwe, a kiedy zasadne jest ustanowienie separacji.

Łagodniejszą formą prawnego rozstania jest separacja. Orzekana jest ona wtedy, gdy pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego istnieją szanse, że więź niegdyś istniejąca pomiędzy małżonkami może się odrodzić. Mówimy wówczas, że rozkład małżeństwa nie jest trwały.

Rozwód definitywnie kończy związek małżeński. Jego orzeczenie oznacza, że rozkład małżeństwa jest zupełny i trwały, a więc że nie ma już szans, że przytoczona wyżej więź się odrodzi.

Podczas gdy dla prawnika pojęcia zupełny i trwały rozkład pożycia są oczywiste, dla klientów już takie nie są. Warto zatem nieco przybliżyć te pojęcia.

Na więź łączącą małżonków składają się trzy elementy – uczuciowy, fizyczny i gospodarczy. O zupełnym rozkładzie pożycia małżeńskiego można mówić dopiero wtedy, gdy wszystkie te trzy elementy przestaną istnieć lub przestaną być realizowane. Inaczej rzecz ujmując, dopiero wtedy gdy małżonków przestaną już łączyć uczucia na których budowali swój związek, ustaną kontakty fizyczne i nie będą prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego będzie można uznać, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W praktyce stwierdzenie ustania tej trzeciej więzi bywa problematyczne, albowiem w dzisiejszych realiach często zdarza się tak, że ze względu na różne okoliczności życiowe małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują. Okoliczności te nie stoją jednak na przeszkodzie uznaniu, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

O trwałości rozkładu będzie można mówić dopiero wtedy, gdy okoliczności konkretnej sprawy będą wskazywały, że opisane wyżej więzi nie odrodzą się. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie, po wnikliwym zbadaniu nie tylko samych przyczyn rozkładu pożycia, ale także osobowości obojga małżonków. Nie można zatem z góry założyć, że w konkretnych okolicznościach, zawsze rozkład pożycia będzie trwały.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 27 sierpnia 2015 Wyświetleń: 2709 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top