Prawo Rodzinne

Śpieszmy się rozwodzić

Śpieszmy się rozwodzić

Rozwód to z całą pewnością jedno z najmniej przyjemnych doświadczeń jakie może spotkać człowieka. Decyzja o rozstaniu z małżonkiem poprzedzona bywa określoną pulą negatywnych doświadczeń, rozczarowaniem wspólnym pożyciem, często jednak bywa konsekwencją zdecydowanie bardziej złożonego konfliktu. Niezależnie od przyczyn, elementem wspólnym niemal każdego postępowania rozwodowego jest występująca co najmniej po jednej stronie chęć jak najszybszego zakończenia sprawy. Dla wielu bowiem roztrząsanie życia prywatnego przed sądem bywa krępujące i uciążliwe, dla innych traumatyczne. Niestety, w najbliższym czasie prawdopodobnie czeka nas szumnie zapowiadana od pewnego czasu nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, która istotnie wpłynie na przedłużenie postępowań rozwodowych. Co ulegnie zmianie? Jak wyglądać będzie nowe postępowanie? O tym poniżej.

Dla kogo postępowanie informacyjne przed rozwodem.

Rodzinne postępowanie informacyjne przed rozwodem, bo o nim mowa stanowić będzie swoiste „postępowanie przed postępowaniem” a więc odbywać się będzie jeszcze przed właściwym zainicjowaniem sprawy rozwodowej. Co ważne nowa procedura dotyczyć będzie tylko małżonków mających wspólne małoletnie dzieci. Takie przypadki stanowią zapewne większość postępowań rozwodowych w naszym kraju, jednakże należy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z powyższym nie będą zobligowani do jego przeprowadzenia małżonkowie niemający dzieci, lub mający, jednakże już dorosłe w chwili zainicjowania postępowania rozwodowego.

Kiedy postępowanie informacyjne przed rozwodem będzie obowiązkowe.

Zobligowani. No właśnie użyte powyżej sformułowanie nie jest przypadkowe, gdyż przeprowadzenie postępowania informacyjnego będzie obowiązkowe. Oznacza to, że małżonkowie posiadający wspólne małoletnie dzieci nie będą w stanie poza kilkoma, wyraźnie wskazanymi wyjątkami przeprowadzić postępowania rozwodowego bez zachowania nowego schematu postępowania. W założeniu zabieg ten ma wpłynąć na zmniejszenie liczby rozwodów w naszym kraju a co za tym idzie działać prorodzinnie, stojąc na straży określonych wartości i zasad.

Jak ma wyglądać postępowanie informacyjne przed rozwodem.

Na czym polegać więc będzie postępowanie informacyjne? W największym uproszczeniu można wskazać, iż będzie ono zmierzało do pojednania małżonków. Sąd (ten sam, który będzie prowadził ewentualnie w przyszłości „właściwe” postępowanie rozwodowe) będzie miał za zadanie nakłonić małżonków do porozumienia się i porzucenia decyzji o rozwodzie. W tym celu będzie uprawniony do wyrażania sugestii stronom co do podjęcia mediacji, terapii rodzinnej lub innej aktywności, która w założeniu pomoże im porozumieć się. W przypadku jednak, jeżeli strony będą stanowczo oponować i podkreślać, iż kontynuowanie ich małżeństwa jest niemożliwe zadaniem Sądu będzie, przy ich aktywnym udziale, wypracowanie ugody dotyczącej sprawowania opieki nad dziećmi, wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej oraz kwestii związanych z obciążającym ich obowiązkiem alimentacyjnym. W przypadku, jeżeli strony wyrażą taką chęć ugoda obejmować może również kwestie majątkowe o których sąd mógłby orzekać w wyroku rozwodowym. Dążenia do pogodzenia małżonków lub wypracowania pomiędzy nimi pewnego kompromisu będą oczywiście fundamentalnymi, podstawowymi zadaniami sądu, jednakże oprócz tego w ramach prowadzonego postępowania informacyjnego będzie on udzielał stronom pouczeń dotyczących m.in społecznych oraz indywidualnych skutków orzeczenia rozwodu.

W trakcie postępowania informacyjnego strony będą mogły skorzystać z mediacji. Mediacja w założeniu winna trwać miesiąc, licząc od dnia zakończenia spotkania informacyjnego. Będzie mogła jednak być przedłużona, nie dłużej niż łącznie na okres 6 miesięcy. Co ważne mediacja w założeniu będzie bezpłatna i dobrowolna. Oznacza to, że obligatoryjnie strony będą musiały przeprowadzić jedynie postępowanie informacyjne.

Umorzenie postępowania informacyjnego wskutek cofnięcia wniosku.

Analizując treść projektu nowelizacji można zauważyć, iż jej autorzy starali się przygotować na każdą ewentualność, skrupulatnie zabezpieczając się przed potencjalnymi próbami obejścia przepisów. Z tego też względu należy już teraz uczulić, iż w przypadku umorzenia postępowania informacyjnego wskutek cofnięcia wniosku o jego przeprowadzenie nie uda się spełnić ustawowego obowiązku bez konieczności jego faktycznej realizacji. W takiej sytuacji jedynym skutkiem takiego działania będzie konieczność „powrotu na start” a więc przeprowadzenia całej procedury od nowa.

Kiedy można będzie zaniechać przeprowadzania postępowania informacyjnego przed rozwodem.

Powyżej wskazano, że w pewnych przypadkach nie będzie obowiązku przeprowadzenia postępowania informacyjnego. Oczywiście zakładając, że cały czas uwaga skupiona jest na małżonkach mających wspólne, małoletnie dzieci wskazać należy, że postępowanie informacyjne będzie „wyłączone” w momencie, gdy jeden z małżonków został skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu. W takiej sytuacji postępowanie będzie mogło być „mimo wszystko” przeprowadzone, jeżeli z wnioskiem o jego zainicjowanie wystąpi małżonek pokrzywdzony takim czynem.

Czy to będzie dobra zmiana?

Zmierzając do zakończenia należy odrębny akapit poświęcić zagrożeniom jakie niesie za sobą omawiana nowelizacja. Oczywiście w założeniu ma ona wyjątkowo pozytywny wydźwięk, jej założeniem ma być dążenie do pojednania a co najmniej wypracowania kompromisu, jednakże w praktyce skutki mogą być zgoła odmienne. Wprowadzenie kolejnego etapu postępowania w oczywisty sposób doprowadzi do wydłużenia całego procesu, co w obliczu obecnego, wielomiesięcznego przymusu oczekiwania na wyznaczenie terminu rozprawy rozwodowej dodatkowo utrudni życie osobom zdecydowanym na rozwiązanie małżeństwa. Nowelizacja zakłada również idealny scenariusz, w którym małżonkowie będą zgodnie dążyć do zakończenia swojego związku, jednakże jak pokazuje praktyka – rzeczywistość nie wygląda tak kolorowo. Nowy etap postępowania to idealna okazja dla strony, która chce uprzykrzyć życie małżonkowi do tego, aby maksymalnie wydłużyć proces. Istotnym jest również to, iż w postępowaniu informacyjnym nie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia roszczeń, co w praktyce może wyrządzić największy kłopot. Brak możliwości zabezpieczenia to brak możliwości zasądzenia alimentów w tymże okresie, niemożność uregulowania kontaktów z dzieckiem itd. To wszystko to bardzo poważne problemy, które mogą kosztować zarówno małżonków, jak również ich dzieci wiele nerwów, nieporozumień i złości. Nowelizacja, która ma za zadanie ochronić przede wszystkim małoletnich przed negatywnymi skutkami rozwodu rodziców może w praktyce być dla nich dodatkowym, negatywnym bodźcem. Przedłużające się postępowanie może bowiem prowadzić do pogłębienia się konfliktu lojalnościowego u dziecka a także odbić piętno na jego psychice.

 Oczywiście, w dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich plusów i minusów planowanej nowelizacji. Do pełnego zrozumienia mechanizmu jego działania potrzeba „próby w warunkach bojowych” a więc na kanwie różnych, konkretnych przypadków. Wątpliwości jest jednak bardzo dużo, dlatego też należy odwołać się do tytułu niniejszego artykułu i z pewną dozą ironii stwierdzić „śpieszmy się rozwodzić…, dopóki postępowanie trwa w miarę krótko…”.

 

Jeżeli niniejszy artykuł pomógł Państwu w rozwiązaniu problemu lub wzbudził Państwa zainteresowanie uprzejmie proszę o udostępnienie go, zostawienie komentarza i polubienie. Będzie to dla Nas wyraźny sygnał motywujący do dalszej pracy i tworzenia kolejnych treści o podobnej tematyce. Udostępnianie artykułu, jego polubienie i komentowanie stanowi dla nas informację zwrotną, że dalsze pisanie ma sens i nie jest stratą czasu.

 

Orzekanie o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Nowa broń w walce o prawo do realizacji kontaktów z dzieckiem.

Jak skutecznie walczyć o alimenty

Piecza naprzemienna

Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie alimentów

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 02 września 2022 Wyświetleń: 71 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Reymonta 2/3
42-400 Zawiercie

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top