Użycie skradzionej karty płatniczej w transakcji zbliżeniowej. Spór o kwalifikację prawną rozstrzygnięty?

Użycie skradzionej karty płatniczej w transakcji zbliżeniowej. Spór o kwalifikację prawną rozstrzygnięty?

Obecnie klienci banków mają do dyspozycji karty płatnicze umożliwiające im płatności po wprowadzeniu kodu PIN bądź płatności zbliżeniowe. W przypadku wejścia w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela i użycia jej przez osobę nieuprawnioną pierwszej z wymienionych, sprawa jest jasna. Nikt ma bowiem wątpliwości, że użycie takiej karty wymaga pokonania zabezpieczenia. Sprawa nie była jednak tak oczywista, gdy w grę wchodziło użycie karty zbliżeniowej. Sądy wielokrotnie stawały przed dylematem właściwego zakwalifikowania użycia tej karty przez osobę nieuprawnioną. Jak bowiem zakwalifikować wykonanie transakcji, do której wystarczy zbliżyć kartę kredytową do terminala płatniczego, skoro użycie tej karty nie wymaga wykonania żadnych innych czynności w tym użycia kodu PIN?

Problemem kwalifikacji prawnej tego czynu zajął się Sąd Najwyższy w sprawie III KK 349/16 i uznał, że istotą włamania „nie musi być przeniknięcie sprawcy do wnętrza zamkniętego pomieszczenia na skutek przełamania jego zabezpieczeń, lecz samo przełamanie zabezpieczeń zamykających dostęp do mienia i jednocześnie jednoznacznie manifestujących wolę właściciela (użytkownika) mienia niedopuszczenia do niego niepowołanych osób”. Sąd Najwyższy podzielił też pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie, zgodnie z którym „przez zabezpieczenie, które pokonuje sprawca kradzieży z włamaniem należy rozumieć nie tylko samą konstrukcję pomieszczenia zamkniętego bądź specjalne zamknięcie tego pomieszczenia, lecz także inne specjalne zabezpieczenia rzeczy, pieniędzy, środków płatniczych itp., którego przełamanie otwiera dostęp do mienia. Przybliżenie karty płatniczej do terminalu skutkuje przedostaniem się do rachunku bankowego właściciela karty, dochodzi zatem do przełamania bariery elektronicznej w systemie bankowej płatności bezgotówkowej. Jeżeli czyni to osoba nieuprawniona, która weszła w posiadanie karty wbrew woli jej właściciela, w celu dokonania płatności za określony towar lub usługę, dokonuje kradzieży z włamaniem. Niezależnie bowiem od tego kto finalnie doznaje uszczerbku w efekcie działania osoby nieuprawnionej do posługiwania się kartą płatniczą, a co wynika z odrębnych regulacji i na co sprawca nie ma wpływu ani zapewne nie jest tego świadom, bezsporne jest, że dokonując płatności skradzioną kartą, doprowadza do zmniejszenia aktywów na rachunku właściciela karty. W istocie dokonuje więc włamania w drodze przełamania zabezpieczeń elektronicznych i zaboru mienia w postaci wartości pieniężnych zapisanych w systemie informatycznym banku, mimo że fizycznie nie obejmuje ich w posiadanie, otrzymując w zamian ich ekwiwalent w postaci towaru czy usługi. Dla kwalifikacji prawnej takiego działania nie ma żadnego znaczenia schemat technicznego działania systemu, który obsługuje konkretną operację, a w szczególności czy jest to transakcja autoryzowana przez bank - wystawcę karty, czy też nieautoryzowana (tzw. transakcje offline, dokonywane w rozpoznawanej sprawie), pozwalająca na dokonanie płatności nawet ponad dostępne środki.”

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Zatrważająca ilość przedsiębiorców nie podjęła dotychczas żadnych kroków aby wdrożyć RODO.

Jakie są różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem?

Likwidacja szkody – wybór warsztatu do naprawy pojazdu a wysokość odszkodowania.

Naprawa pojazdu z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów – części oryginalne czy zamienniki?

Czy każdy może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Przeszkody orzeczenia o upadłości konsumenckiej.

Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość konsumencką? Sprawdź co powinien zawierać wniosek

Stowarzyszenia straszą przedsiębiorców pozwami

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Kasy fiskalne 2015-czyli jak uzyskać zwrot z Urzędu Skarbowego za zakup kasy fiskalnej

Kasy fiskalne 2015-czyli kto musi kupić kasę fiskalną od 1 marca 2015 roku

Dowiedz się kiedy możesz uwolnić się od zobowiązania nie spełniając go możesz uwolnić się od zobowiązania nie spełniając go

Forma poręczenia

Umową poręczenia można także zabezpieczyć wykonanie zobowiązania niepieniężnego

 

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 30 sierpnia 2017 Wyświetleń: 1643 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top