Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rzecznik Praw Dziecka, zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości czy zawarcie porozumienia przez małżonków co do sposobu kontaktowania się z dzieckiem po rozwodzie, zwalnia sąd od orzeczenia o tych kontaktach czy nie.

Wskazał, że w dniu 13 czerwca 2009 r  wszedł w życie przepis nakładający na sąd obowiązek zawierania w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcia o  kontaktach z dzieckiem. RPD podniósł, iż analiza wyroków sądowych wskazuje, iż sądy bardzo często odsyłały do porozumienia zawartego przez małżonków, odstępując tym samym od rozstrzygnięcia tej kwestii wprost w wyroku orzekającym rozwód. RPD stwierdził, iż, wykładnia językowa art. 58 § 1 k.r.o. wskazuje, „że na sądy orzekające rozwód nałożony został obowiązek orzekania o kontaktach rodziców z dzieckiem, co jest zgodne także z zamierzonym dążeniem do uregulowania w tym orzeczeniu wszystkich spraw związanych z rodziną. Kontakty z dzieckiem ujęte zostały nie tylko jako uprawnienie, ale także obowiązek rodziców i dziecka, co oznacza, że nie podlegają swobodnej dyspozycji rodziców. Stanowisko rodziców nie może wpływać na zakres obligatoryjnej kognicji sądu, która nie jest uzależniona od szczegółowości i zgodności określenia przez nich kontaktów, może być natomiast przesłanką oceny zdolności rodziców do współdziałania w przyszłości dla dobra dziecka oraz decyzji o pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka poparł Prokuratur Generalny.

Sąd Najwyższy przyznał racę Rzecznikowi Praw Dziecka. Wywiódł, że z treści art. 58 § 1 k.r.o., wynika obowiązek sądu o rozstrzygnięciu w wyroku o wszystkich sprawach rodziny, w tym także o sposobie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, pomimo zawarcia przez rodziców dziecka zgodnego porozumienia ustalającego plan wychowawczy. Inaczej rzez ujmując, ustawodawca nałożył na sąd obowiązek obligatoryjnego orzeczenia w wyroku rozwodowym nie tylko o władzy rodzicielskiej ale także o kontaktach z dzieckiem, niezależnie od tego, czy małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii czy też nie. Samo porozumienie rodziców - tzw. plan wychowawczy,  każdorazowo podlega ocenie sądu pod kątem dobra dziecka i stanowi dla sądu sygnał, iż w zakresie uzgodnionym, rodzice będą współpracować w celu jego realizacji. Jeśli porozumienie zostanie pozytywnie ocenione przez sąd, to może być podstawą jego ujęcia w orzeczeniu o rozwodzie i pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Ujęcie to polega na naniesieniu jego treści wprost do wyroku rozwodowego. Niedopuszczalne jest natomiast, aby uwzględnienie porozumienia polegało jedynie na odwołaniu się do jego treści jako załącznika do wyroku.

Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie III CZP 72/11.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 03 stycznia 2018 Wyświetleń: 977 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top