Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Co do zasady w postępowaniu cywilnym, możliwe jest uznanie powództwa. Oświadczenie takie kończy postępowanie w sprawie uwzględniając dochodzone roszczenie. Czy takie uznanie jest dopuszczalne także w sprawach o rozwód? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Sąd I instancji rozwiązał przez rozwód związek małżeński stron bez orzekania o winie zgodnie z treścią pozwu. W wyroku rozwodowym orzekł także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron i alimentach na ich rzecz. Ustalił, że powód należycie wykazał istnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego, albowiem od kilku lat nie mieszka z żoną i ułożył sobie życie z inną kobietą. Wyrok zapadł na rozprawie, na którą pozwana nie stawiła się z powodu choroby. Na posiedzeniu pojednawczym, na którym była obecna, wyraziła zgodę na rozwód bez ustalania winy stron w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Pozwana, która zaskarżyła wyrok podniosła, że orzeczenie rozwodu było niezasadne i nastąpiło pomimo niedoręczenia jej odpisu pozwu, a także z pominięciem jej przesłuchania. Okoliczność niezapoznania się z treścią pisma inicjującego postępowanie pociągała za sobą także niemożność odniesienia się do podniesionych w nim twierdzeń.

Sąd Apelacyjny przyznał rację pozwanej. Stwierdził, że wyrok został wydany bez wyjaśnienia istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy. Niedoręczenie odpisu pozwu uniemożliwiało nie tylko merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, ale także prowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanej. Nie miał wątpliwości, że rozprawa powinna być odroczona. Wykluczył przy tym, aby oświadczenie pozwanej złożone na posiedzeniu pojednawczym co do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, można było zakwalifikować jako uznanie powództwa, albowiem w procesie rozwodowym, stanowiska stron mogą ulegać zmianie. Zatem oświadczenie takie nie ma charakteru nieodwołalnego, takiego jakim charakteryzuje się uznanie powództwa przewidziane przepisami prawa.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie I ACr 119/96.

 

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasa

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 06 stycznia 2018 Wyświetleń: 1532 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top