Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Czy „większa” wina w rozkładzie małżeństwa, powoduje orzeczenie rozwodu z winy małżonka „bardziej” winnego?

Sądy rozpoznające sprawę o rozwód często stają przed dylematem ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Nierzadko zdarza się, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, że jeden z małżonków znacznie bardziej swoim zachowaniem przyczynił się do ustania więzi. Czy zatem wina tego małżonka uzasadni orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy?

Strony wzajemnie wniosły o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony. Małżonek wskazał, że żona zaniedbywała dom albowiem pomimo tego, że nie pracowała, często zdarzało jej się zaniechać sprzątania domu i przygotowywania posiłków dla rodziny. Ponadto kilkakrotnie była widywana w towarzystwie innego mężczyzny. Pozwana podniosła, że małżonek brutalnie znęcał się nad nią od kilku lat.

Sąd rozpoznający sprawę orzekł rozwód z winy obu stron. Stwierdził, że zachowanie małżonki, która nie pracowała i nie wywiązywała się z obowiązków domowych także przyczyniło się do ustania więzi małżeńskich. Podniósł, że małżonek, na którym spoczywał ciężar utrzymania rodziny, miał prawo oczekiwać, że pozwana będzie wykonywała te obowiązki w sposób staranny i z pełnym zaangażowaniem, tak jak małżonek zapewniający byt rodzinie. Nawet brutalne znęcanie się nad drugim małżonkiem, nie usprawiedliwiało zaniedbywania obowiązków sprzątania i gotowania. Także argument, iż zły stan psychiczny małżonki nie pozwalał jej na wypełnianie codziennych obowiązków domowych, nie znalazł aprobaty Sądu.

Pomimo faktu, że wina małżonka w rozkładzie pożycia była ewidentnie większa niż żony, nie mogło to znaleźć odzwierciedlenia w wydanym orzeczeniu, albowiem przepisy kodeksu rodzinnego nie przewidują rozróżnienia większej i mniejszej winy. Dla przypisania winy wystarczy bowiem stwierdzenie jej nawet w najmniejszym rozmiarze.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie I ACa 1091/12.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Uzasadniona odmowa wyrażenia zgody na rozwód 

Rozwód a zwolnienie byłego małżonka z obowiązku alimentacyjnego na rzecz drugiego małżonka orzeczonego w trakcie trwania związku małżeńskiego

Uznanie żądania alimentów jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Odmowa zgody na rozwód z uwagi na dobro małoletnich dzieci

Rozwód - czy możliwe jest odwołanie w apelacji oświadczenia o zgodzie na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Rozwód a uzyskanie pełnoletności przez dziecko w toku sprawy

Powierzenie pieczy rodzicielskiej na czas trwania postępowania w sprawie o rozwód a uprowadzenie dziecka

Rozwód – czy możliwe jest uznanie powództwa? Czy sąd może orzec rozwód pomimo niedoręczenia drugiemu małżonkowi odpisu pozwu?

Pomimo zawarcia przez rodziców porozumienia o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd ma obowiązek orzec o nich w wyroku rozwodowym

Rozwód a podatek dochodowy od zbycia własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego przez jednego z małżonków

Określenie w wyroku rozwodowym sposobu korzystania z mieszkania po orzeczeniu rozwodu

Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty dla byłego małżonka

Zgoda na rozwód a zakaz orzekania o rozwodzie na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego

Rozwód a dobro wspólnych małoletnich dzieci

Rozwód czy separacja?

O czym rozstrzyga Sąd w wyroku rozwodowym?

Brak zgody na rozwód małżonka, który nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego, a zasady współżycia społecznego

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 15 stycznia 2018 Wyświetleń: 4165 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top