Pracodawca nie może „skierować” pracownika na urlop bezpłatny!

Pracodawca nie może „skierować” pracownika na urlop bezpłatny!

Zakaz ten wynika wprost z art. 174 § 1 k.p. który stanowi, że pracodawca udziela urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Ustawodawca przewidział zatem, że tylko od pracownika zależy czy będzie chciał skorzystać z urlopu bezpłatnego i wystąpi ze stosownym wnioskiem.

 Jednak to pracodawca zadecyduje czy takiego urlopu udzieli. Decyzja ta jest w pełni swobodna i uzależniona od woli pracodawcy oraz  nie podlega żadnej kontroli.

Strony umowy o pracę mogą negocjować warunki udzielenia urlopu takie jak np. termin, czas trwania, czy dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu, jednak brak po stronie pracownika woli skorzystania z tego urlopu objawionej stosownym wnioskiem może spowodować, że urlop zostanie udzielony bezskutecznie.

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego musi oczywiście spełniać wymagania formalne. Z przepisu wynika jednoznacznie, że powinien on być złożony na piśmie ale nie musi być w sposób szczególny uzasadniony. Należy jednak pamiętać, że od jego treści może zależeć czy pracodawca wyrazi zgodę i udzieli urlopu. Uzasadnienie wniosku może mieć znaczenie w dużych firmach zatrudniających dużą liczbę pracowników, gdzie wniosek będzie miał cechy wręcz  anonimowego wniosku.

W przypadku urlopów dłuższych niż trzy miesiące strony umowy mogą przewidzieć możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn, które mogą wystąpić po stronie pracodawcy. Chodzi tu o takie „ważne przyczyny” które powodują, że nieobecność pracownika w pracy pociąga za sobą poważne zakłócenia w procesie pracy.  Mając na uwadze, że ustawodawca przewidział dla wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego formę pisemną, a możliwość wcześniejszego odwołania pracownika z urlopu ma wynikać z wcześniejszych ustaleń, możliwość ta także powinna być potwierdzona na piśmie. Nie ma przy tym wątpliwości, że chodzi tutaj o przyczyny, które po pierwsze powstały dopiero po rozpoczęciu przez pracownika urlopu, a po drugie nie można ich było wcześniej przewidzieć.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

O bezpłatnym noclegu kierowców samochodów ciężarowych

Jesteś funkcjonariuszem Policji, ABW, AW lub innym? Sprawdź czy należy Ci cię prawo do podwyższenia emerytury

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę gdy pracownik przebywa na urlopie

Mobbing

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

ABC urlopu na żądanie

Co do zasady, umowy o pracę zawartej na czas określony nie można wypowiedzieć

Środki ochrony indywidualnej w pracy

Kiedy odzież robocza własna, a kiedy dostarczona przez pracodawcę?

Jakie należności można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Przebywasz na urlopie wychowawczym w 2015 roku? Sprawdź czy możesz liczyć na zasiłek.

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 27 września 2013 Wyświetleń: 3320 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top