Jakie należności można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakie należności można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z wynagrodzenia za pracę można potrącić:

1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4. kary pieniężne zastosowane wobec pracownika przez pracodawcę jako kary porządkowe, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub p.poż, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Potrącenie w przypadku należności alimentacyjnych nigdy nie może przekraczać 3/5 wynagrodzenia za pracę, a jeśli dochodzone jest łącznie z należnościami z innych tytułów, wszystkie potrącenia nie mogą łącznie przekraczać 3/5 wynagrodzenia. Należności alimentacyjne mogą być potrącane od pełnej wysokości z:

  1. nagrody z zakładowego funduszu nagród,
  2. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki),
  3. należności przysługujących pracownikom z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

 W przypadku innych należności, potrącenia nie mogą przekraczać 1/2 wynagrodzenia nawet, jeśli dokonywane są łącznie z potrąceniami z różnych tytułów (innych niż alimenty).  Wolna od potrąceń jest jednak kwota wynagrodzenia za pracę, w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne, egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych,
  2. 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  3. 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy potrącaniu kar pieniężnych o których mowa wyżej.

Inne należności, nie wymienione wyżej, pracodawca może potrącić tylko za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie.

Z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w danym miesiącu, należy odliczyć w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

radca prawny Arleta Dub-Brych

Podobne publikacje:

O bezpłatnym noclegu kierowców samochodów ciężarowych

Jesteś funkcjonariuszem Policji, ABW, AW lub innym? Sprawdź czy należy Ci cię prawo do podwyższenia emerytury

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę gdy pracownik przebywa na urlopie

Mobbing

Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

ABC urlopu na żądanie

Pracodawca nie może „skierować” pracownika na urlop bezpłatny!

Co do zasady, umowy o pracę zawartej na czas określony nie można wypowiedzieć

Środki ochrony indywidualnej w pracy

Kiedy odzież robocza własna, a kiedy dostarczona przez pracodawcę?

Przebywasz na urlopie wychowawczym w 2015 roku? Sprawdź czy możesz liczyć na zasiłek.

Obszar działania: Zawiercie, Myszków, Żarki, Janów,, Lelów, Koniecpol, Szczekociny, Dąbrowa Górnicza, Olkusz, Częstochowa, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Mikołów, Kielce, Włoszczowa, Warszawa, Wrocław, Opole.

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 08 sierpnia 2013 Wyświetleń: 3075 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top