Przestępstwa podrobienia podpisu prawdopodobnie dopuściło się wiele osób. Jak to możliwe

Przestępstwa podrobienia podpisu prawdopodobnie dopuściło się wiele osób. Jak to możliwe

Odpowiadając na wyżej zadane pytanie należy wskazać, że przestępstwem jest każde podrobienie lub przerobienie podpisu cudzej osoby w celu jego użycia jako autentyczny. Oznacza to, że niezależnie czy sfałszowany podpis znalazł się na pokwitowaniu odbioru przesyłki czy może na dokumencie testamentu imitując podpis spadkodawcy zawsze będziemy mieli do czynienia z przestępstwem. Co więcej, z całą mocą podkreślić należy, że przepisy prawa nie biorą pod uwagę tego czy osoba której podpis został wykorzystany wyraziła na to zgodę lub nawet o to prosiła. Oznacza to, że odpowiedzialności karnej podlega zarówno osoba która sfałszowała podpis w tajemnicy przed jego właścicielem jak również ta, która dopuściła się tożsamego czynu za jego zgodą.

 

Już na pierwszy rzut oka powyższe wskazania wydają się być dosyć restrykcyjne i niesprawiedliwe. Każda osoba z pewnością w sposób intuicyjny czuje, że nie można porównywać skali  i szkodliwości podrobienia np.  podpisu małżonka, dokonanego najczęściej w celu przyśpieszenia pewnych procedur czy zaoszczędzenia mu konieczności wizyty w placówce pocztowej z podrobieniem podpisu zmierzającym do dokonania oszustwa na znaczną kwotę pieniężną. Ustawodawca również dostrzegł ten problem dlatego też w kodeksowych uregulowaniach znajdziemy typ uprzywilejowany omawianego przestępstwa, dotyczący przypadków mniejszej wagi zagrożony karą do lat 2 (typ podstawowy zagrożony jest karą do lat 5). W praktyce istnieje szansa na dodatkowe złagodzenie odpowiedzialności za popełniony czyn, gdyż należycie wykazując, że do podrobienia podpisu doszło np. na prośbę danej osoby czy, że dany przypadek rzeczywiście był mniejszej wagi a społeczna szkodliwość była minimalna sąd może wymierzyć karę ograniczenia wolności, karę grzywny bądź nawet odstąpić od wymierzenia kary. Należy jednak raz jeszcze podkreślić, że niezależnie od orzeczonej kary, okoliczności i skutków czyn taki w dalszym ciągu pozostaje przestępstwem.

 

Wiele osób w dalszym ciągu z pewnością zadaje sobie pytanie o sens tego typu uregulowań uważając je za nadgorliwość ustawodawcy. Śpiesząc z odpowiedzią należy wskazać, że głównym celem omawianego przepisu jest ochrona dokumentu a nie praw z danymi dokumentami związanych. Oznacza to, że ustawodawca świadomie podejmuje decyzje o rygorystycznym podejściu do kwestii związanych z fałszowaniem dokumentów a więc również z fałszowaniem podpisów pod nim, wychodząc z założenia, że ważniejszym dobrem w tym przypadku jest zapewnienie maksymalnej gwarancji, że każdy dokument „w obrocie” będzie dokumentem prawdziwym.

 

Dotychczas w celu zachowania przejrzystości tekstu używane było jedynie sformułowanie „podrobienia podpisu”. Należy jednak pamiętać, że przepisy kodeksu karnego mówią o „podrobieniu podpisu” jak również o „przerobieniu podpisu”. Oznacza to, że penalizowane jest nie tylko stworzenie „od podstaw” cudzego podpisu ale również przerobienie podpisu już istniejącego.

 

Bardzo ważną uwagą, której nie można pominąć jest kwestia odpowiedzialności za przygotowanie. Przestępstwo fałszu materialnego jest bowiem jednym z nielicznych przypadków w kodeksie karnym w którym ustawodawca penalizuje sam fakt stworzenia warunków do popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że fakt czynienia starań, nauki cudzego podpisu czy przechowywania przygotowanych roboczych wersji cudzego podpisu jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

 

Zmierzając do zakończenia raz jeszcze należy podkreślić skalę niebezpieczeństwa, gdyż do popełnienia przestępstwa fałszu materialnego wystarczy nieroztropność. Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku, gdy zostanie nam postawiony zarzut podrobienia podpisu nie można załamywać rąk. Odpowiednia linia obrony może okazać się ostatnią deską ratunku przed poważnymi konsekwencjami. Z tego powodu rekomenduje się zasięgnięcie porady specjalisty, który dokładnie zaplanuje całą strategię obrony, tak, aby wykazać, iż rzeczywiście dany, konkretny przypadek jest jedynie drobną pomyłką, która zasługuje na łagodne potraktowanie. 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 11 lutego 2021 Wyświetleń: 1054 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-400 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top