Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

        Bycie wspólnikiem w spółce z o.o. nierozerwalnie łączy się z posiadaniem udziałów. Nie jest przy tym możliwe zbycie udziałów w spółce bez zmiany osobowej wspólników spółki. Udziały te  mogą być zbywane w całości jak i w części. Może to nastąpić w drodze umowy sprzedaży jak i w drodze darowizny, zamiany bądź na podstawie innej umowy nienazwanej, jeżeli jej dokonanie przewiduje taki skutek. Każde działanie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zbycia udziałów wiąże się ze zmianami w składzie osobowym spółki z o.o. Warto pokreślić, iż najczęściej do tych zmian osobowych dochodzi w kręgu dotychczasowych wspólników, gdyż często zdarza się, iż zbycia dokonuje się w drodze sprzedaży udziałów innemu wspólnikowi tejże spółki.

      Co istotne dla ważności czynności prawnej w postaci zbycia udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

           

         W sytuacji kiedy umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa, że wspólnik może mieć tylko jeden udział – wówczas umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału, ale  w wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych. Możliwe jest również, iż umowa spółki w ogóle nie zawiera takich ograniczeń, a wtedy każdy ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dysponować swoim udziałem w dowolny sposób.

 

           Możliwe jest uzależnienie sprzedaży udziałów od uzyskania zgody spółki. Zgody tej udziela zarząd obligatoryjnie w formie pisemnej. Istnieje również możliwość, iż zarząd odmówi zgody na zbycie jego udziału. Wówczas zgody takiej może udzielić sąd rejestrowy. Jednakże samo wyrażenie zgody przez sąd nie kończy tego procesu, ponieważ spółka może w terminie wyznaczonym przez sąd przedstawić innego nabywcę.

          Dodatkowo warto zaznaczyć, że regulacje dotyczące zastrzeżenia, iż zbycie udziału zależy od zgody spółki, powinno być doprecyzowane już na etapie zawierania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas możliwe jest wypracowanie takich postanowień umownych, które mogą znacznie usprawnić proces ewentualnego zbycia udziałów w przyszłości. Co więcej umowa spółki może zawierać na przykład szereg postanowień wskazujących jaki podmiot będzie mógł ewentualnie nabyć udział, a włączenie jakiego podmiotu do spółki będzie niemożliwe.  Takie postanowienia umowne są o tyle istotne, iż wspólnicy kończą współpracę w różnych okolicznościach, niejednokrotnie w osłonie wewnętrznego konfliktu, a precyzyjne ujęcie w umowie spółki zbycia udziałów ma na względzie przede wszystkim zabezpieczenie interesów spółki z o.o.

            Zbycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinno zostać dokonane na piśmie (umowa) oraz zostać opatrzone podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności. Zatem niezachowanie tejże formy spowoduje niemożność przejścia udziału na nabywcę.

            Kolejnym krokiem jest zawiadomienie spółki o dokonanym zbyciu które zazwyczaj przybiera formę pisemną. Zbycie udziału rodzi konieczność naniesienia odpowiednich adnotacji w księdze udziałów i dokonania zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowa lista wspólników spółki musi zawierać liczbę i wartość nominalną udziałów każdego ze wspólników.

            Na zakończenie należy pamiętać o konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Obszar działania: Niegowa, Koniecpol, Szczekociny, Włodowice, Siewierz, Ogrodzieniec, Olkusz, Katowice, Częstochowa, Poręba, Poraj, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Zawiercie, Myszków, Żarki, LelówDodano: 24 marca 2020 Wyświetleń: 492 Radca prawny Arleta Dub-Brych
Wstecz

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Zawierciu

ul. Leśna 6 lok. 3
42-200 Zawiercie
(lokal w budynku Banku ING S.A. I piętro)

Godziny otwarcia:
Pn-Czw: 9 - 17
Pt: 8 - 15

Soboty oraz inne godziny - tylko po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

Kancelaria Radcy Prawnego
Arleta Dub-Brych w Lelowie

ul. Brzozowa 28
42-235 Lelów

Godziny otwarcia - Klienci przyjmowani są tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

tel. kom. 883 768 968

e-mail: biuro@legeartis-kancelaria.pl

Z uwagi na częste wyjazdy do Sądu proszę o wcześniejsze
ustalenie terminu spotkania pod wskazanym numerem telefonu
lub za pomocą adresu poczty elektronicznej.

 

Top